Курс за инструктори по конен спорт започва на 13 май в НСА

0
797

Курсът включва следните дисциплини:
– теория и методика на конния спорт
– практика по конен спорт
– анатомия и физиология на човека,
– спортна медицина
– спортен мениджмънт
– педагогика, психология
– теория на спортната тренировка
Теория и практиката ще се провеждат основно в съботно-делени дни с малки изключения.
Желаещите да се запишат в курса е необходимо да подготвят и представят следните документи:
•  копие от диплома от завършено висше или средно образование
•  2 броя снимки
•  медицинска бележка от лекар, че лицето е здраво
•  заявление
Цената на курса е 500 лв, започва на 13.05.2021г. точно в 13:00 в Националната Спортна Академия „В. Левски“(Ректората) в столицата и ще завърши на 20.07.2021г. Успешно преминалите курса получават удостоверение за правоспособни инструктори по конен спорт.
Записвания, въпроси и информация: 0893 396 360

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име