Внимание каруци!

0
188

От началото на годината до края на месец октомври на са издадени 1 404 наказателни постановления на водачи на пътни превозни средства с животинска тяга за неспазване на Закона за движение по пътищата.

За същия период в страната при инциденти с каруци са загинали 5 души и са ранени 61. От статистиката за регистрация на ПТП е видно, че по вина на водачите на каруци са настъпили 24 тежки пътни инциденти, при които е загинал 1 човек, а други 34 са били ранени.

По отношение на възрастовия профил на загиналите и пострадалите при инциденти с каруци, двама от загиналите са били на възраст от 25 до 64 години, а останалите трима са над 64-годишна възраст, като двама са били и водачи.

При ранените, отново най-много са тези на възраст от 25 до 64 години – общо 29, над 64-годишнит са 12, от 21 до 24 години – 4, от 18 до 20 години – 4, а от 10 до 18 години – 12, като притеснителното е, че там има 3 водачи, на които е поверено управлението на каруци, а един от тях дори е бил на възраст от 10 до 14 години.

Полезни съвети

В момента е в ход кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата“. Тя е насочена към водачите на ППС, каквито са велосипедите и превозните средства с животинска тяга.

Според закона

По отношение на водачите на превозни средства с животинска тяга, Законът за движение по пътищата им вменява редица отговорности:

ЗА КАРУЦИТЕ (ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА)

Каруцата трябва да има (чл. 71, ал. 1 от ЗДвП):

Светлоотразители, които трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство. Водачите на каруци, животни или стада трябва непрекъснато да направляват животните така, че да не създават пречки и опасности за движението по пътищата и да не ги оставят без надзор на пътя.

(Чл. 106, ал. 1 от ЗДвП, предишен текст на чл. 106, ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

Водачите на каруци трябва да носят светлоотразителни жилетки през тъмната част на денонощието.(Чл. 106, ал. 2 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

Каруците трябва да са регистрирани в общината. Регистрацията се извършва от определени от кметовете на общините служби за контрол. (Чл. 167, ал. 2, т. 4 от ЗДвП)

Извадки от ЗДвП:

Чл. 183, ал. 4 (Нова, ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи.

Чл. 184, ал. 1, т. 1 (Изм., ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба 30 лв. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата.

Чл. 185. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) За нарушение на този закон (ЗДвП) и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20 лв.

Източник: www.mvr.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име