БФКС с нов кодекс за поведение в полза на благосъстоянието на конете

0
695

 

На свое заседание проведено на 28.11.2023 г. Управителния Съвет  на БФ Конен Спорт взе важни решения и утвърди нов Кодекс за поведение. Кодексът влиза в сила от 28.11.2023 г. С това решение УС отменя действащи до този момент такъв. Документът е качен на сайта на БФКС в раздел ПРАВИЛНИЦИ и подробно иписва в чл. 5 със забраните за малтретиране на коне.  В съответствие с чл. 142 от Общия правилник на FEI, „малтретиране“ на кон означава всяко действие или бездействие, което причинява или може да причини болка или излишен дискомфорт на кон, включително, но не само:

 1. прекомерна употреба на нагайка или прекомерно нанасяне на бой на коня;
 2. използване на каквото и да било електрошоково устройство върху коня;
 3. прекомерна или постоянна употреба на шпори;
 4. цукане на коня в устата посредством юздечка или друго устройство;
 5. състезаване с кон, който е в лошо здравословно състояние, но не само: изтощен кон, кон, при който се наблюдава куцота или контузен кон;
 6. „подбиване“ на коня;
 7. предизвикване на необичайна чувствителност или безчувственост на която и да е част от тялото на коня;
 8. оставяне на коня без подходяща храна, вода или необходимата за него физическа активност, както и без ветеринарни грижи;
 9. използване на каквото и да е устройство или оборудване, което причинява прекомерна болка при събаряне на препятствие;
 10. използване на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на коня, като му се причинява силен страх и болка;
 11.  принуждаване на коня към усилия, които му причиняват болка, страдание, увреждане или стрес. Нарушаване на добрите практики за интензивност и продължителност на тренировките, както и за необходимите грижи за възстановяване на коня и лишаване на животното от почивка.

Чл. 6. Собствениците на коне и/или лицата, които отговарят за тях, независимо на какво основание:

 1.  осигуряват достатъчен брой гледачи с необходимата квалификация, за полагане на грижи за конете;
 2.  предприемат мерки за осигуряване на медицинска помощ, когато установят признаци на болест, нараняване, изтощение или усложнено раждане. Болните или наранени коне се настаняват в подходящ бокс със суха и удобна постеля;
 3. спазват ветеринарномедицинските правила при транспортиране на конете.

По време на заседанието е обсъдено и взето решение относно  проектите, с които БФКС кандидатства пред ММС за финансиране по програми както следва:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име