Сводобната паша крие опасности

0
14557

В най – горещите дни на лятото, когато конете пашуват свободно е редно да знаем, както отличните ползи от отглеждането на конете на открито, така и опасността от отровните плевели, които растат, увиват се и превземат главоломно зелените ливади. Последиците от поглъщането им от конете могат да бъдат смъртоносни за любимите ни животни. Всъщност конете имат силно развито обоняние и обикновено избягват отровните плевели по време на паша, но това не трябва да ни успокоява, защото голяма част от площите в страната ни са заплевелени. Мерките, които се взимат за тяхното отстраняване са често недостатъчни. Значителен брой от тези растения съдържат в себе си по-висок процент токсични вещества и те спадат към т.нар. отровни видове плевели. Въпреки силно развитото обоняние на конете, една част от тези плевели попадат в организма при паша, хранене със сено, слама, силаж и др. и по този начин с отровните си съединения оказват неблагоприятно въздействие върху организма. Трябва добре да се научим да разпознаваме тези вредители, както и тяхното действие, за да можем адекватно да предпазим доколкото е възможно нашите любимци.Едни от най-разпространените вредни плевели, които се срещат най-често в сеното, сламата и силажа са татулът, паламидата, овчарската торбичка, полският синап, балурът, къклицата и др. Всеки един от тях въздейства върху организма на животните според своите специфични пътища на усвояване и в зависимост от приетата доза.

Татулът (лат. Datura stramonium) оказва токсично действие чрез растителната си маса и чрез семената си. Хубавото е, че при свободна паша конете избягват татула, но при консервиране на зелените фуражи, като заплевелена царевица и люцерна, не е възможно да бъде изцяло отстранен. Не са изключения случаи, когато загиват голям брой коне само за няколко дни, които са се отровили с татул.

Паламидата (лат. Cirsium arvense) е широко разпространен плевел из нашите пасища. Конете за жалост много сладко си похапват меките части на паламидата. При поглъщането им обаче шиповете и бодлите се преплитат помежду си и в храносмилателната система на конете се получават натрупвания, които спират проходимостта на червата. Това състояние е придружено от силни болки, подуване и смъртоносни колики. Ето защо е задължително да се избягват и да не се дават на конете силно заплевелени сена, особено от млада люцерна.

Полския синап(лат. Sinapis arvensis) ще откриете във всички полски култури – и в житните, и в окопните, и във всички овощни и зеленчукови градини. Ще го намерите също в орниците и угарите или по буренясалите места около старите торища. Той действа отровно чрез семената си. В тях се съдържа синапово масло, което е отровно за конете. Признаците на отравяне с полски синап са липса на апетит, отпадналост, учестено дишане, разширени зеници, изтичане на пенеста течност от носа. Особено силно отравяне се наблюдава при хранене с шрот, в който има семена на полски синап.

Овчарската торбичка (лат. Capsella bursa-pastoris) е много опасна за конете и предизвиква масова смъртност при тях в резултат на образуването на много твърди, неразграждащи се топки в червата им от семената и ликовидните тъкани на стъблата.

Балурът (лат. Sorghum halepense) е плевел, заемащ огромни площи. Използва се много често като фуражна култура. Когато обаче настъпи суша или рязко се получи застудяване, в стъблата му се образуват т.нар. цианогенни гликозиди, които причиняват силни отравяния. Проникнал в организма на конете, гликозидът потиска или напълно причинява спиране на използването на кислорода от тъканите, вследствие на което настъпва тъканна аноксемия или парализиране на дишането. Това предполага особено внимание при храненето на коне, които са в тренинг.

Къклицата (Agrostemma githago) във фуража е много опасна. Основното токсично вещество е сапунинът гитагин, който причинява слюнотечение, повръщане и затруднено преглъщане. Сърдечната дейност на животните засегнати от това растение отслабва, появяват се конвулсии и настъпва парализа.

Списъкът с отровни плевели със смъртоносни последици за конете може да се допълни и от растения като дивия мак, трирогата леска, орловата папрат, бучиниша, пиявицата и др.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име