Финансовата помощ за кариерата и личностното развитие на жени в Камбоджа 

0
473

Камбоджанската федерация по конен спорт (CEF) стартира програма за професионално обучение в началото на март, насочено към насърчаване на участието на млади жени в разрастващия се конен бранш на Камбоджа.

Създадена с подкрепата на безвъзмездна помощ за равенство между половете от фонда на FEI Solidarity (ФЕИ Солидарност), основната цел на програмата е да предостави цялостна подкрепа на жени на възраст от 15 до 20 години. Целта е създаване на устойчиви кариери, като конегледачи в конюшни или помощен персонал в центрове за езда. Програмата ще предлага основно обучение, както и специализирани курсове, за да подготви рабoтници в грижа за конете и поддръжката на съоръженията.

Обучението ще се проведе в новият тренировъчен център на CEF, разположен в столицата на Камбожда Пном Пен и ще обхване 4 групи по 10 участници. „За нас е чест да бъдем бенефициентипо този грант. Това обучение неминуемо ще допринесе за развитието и процъфтяването на конните дейности в нашата страна. Успоредно с това ще даде увереност на младите жени у нас да бъдат част със значителен икономически принос за обществото“, заяви генерален секретар на CEF и автор на програмата за обучение Нанда-Деви Нородом. 

В Камбоджа конния сектор има недостиг на квалифицирани специалисти, което прави невъзможно да се отговори на нарастващото търсене и нужди на различните заинтересовани страни в коневъдството и конния спорт. Целта е да се гарантира компетентна работна сила. Програмата има и допълнителен бонус, а именно, че освен практически умения, дамите ще развият лична увереност, отговорност и самостоятелност, като чисто психологическа подкрепа, чрез работата си с коне.

В доклад изготвен от Програмата озаглавен „Разликата в заплащането между половете в Камбоджа“, се отбелязва, че въпреки, че страната е постигнала напредък в премахването на разликата между половете през последните години, дълбоко вкоренените неравенства между половете и ролите на половете остават очевидни. Докладът сочи, че жените изостават от мъжете, особено по отношение на висшето образование. 

Обяснявайки решението на Комитета за солидарност на ФЕИ да подкрепи проекта, Ингмар Де Вос каза: „Получихме голям брой заявления за грант за равенство между половете през 2023 г. и тази програма за професионално обучение в Камбоджа се открои с потенциала си да създаде култура на добра и успешна практика, която е от полза за конете, така и за промяна на икономическото положение на тези млади жени в дългосрочен план. Радваме се да видим, че Камбоджанската федерация по конен спорт предлага проект с ясното съзнание, че процеса ще е дълъг и труден, но усилията си заслужават. “ 

За отбелязване е, че проектът събра ентусиазирана подкрепа от кралицата майка на Камбоджа Нородом Монинат Сианук, страстен защитник на равенството правата на жените и която по този повод отбелязва: „Визията тук е, че жените ще допринесат положително за социалната и икономическа структура на камбоджанското общество. И ако конният спорт може да изиграе своята роля за равенството между половете и предефинирането на обществените норми, тогава спортът наистина може да оправдае идеала, че има силата да промени света.“Текст и снимки ФЕИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име