Противопожарни мерки в конюшнята

0
14077

В най-горещите дни на лятото стават и най-големите пожари. Препоръчително всички собственици на конни бази да се консултират с местната противопожарна служба относно правилата за обезопасяване на конюшни и да огледат всички уязвими на пожар зони.  Освен, че е нобходимо е да сме запознати и да следваме  съответните законови изисквания, ето какво още може да направите с цел превенция или светкавична реакция в случай на огнено бедствие.  Достъпът до всички противопожарни средства трябва да е лесен по всяко време. Ако помещенията се заключват нощем, може да се оставят специални ключове за достъп на пожарникарите при случай.Всички входове, сводове и пътища трябва да са достатъчно широки за преминаването на пожарна кола. Ако водното налягане е слабо, може да държите пълни коритата за поене и да ги използвате като моментен източник на вода до пристигането на пожарникарите.

Препоръчителни процедури и практики:

 • Забранете пушенето в конюшнята и работните зони. Сложете табелки с надпис „Пушенето забранено“ на видно място и следете за стриктното спазване на това правило.
 • Незаконно е да се пуши на закрити публични и работни зони или такива с водеща навън врата.
 • Във всички части на конюшнята и помощните сгради трябва да има табели за пожарна безопасност. Инструкциите за действия в случай на пожар трябва да са ясно и четливо изложени.
 • • Всички сгради, вкл. закритият манеж със скамейки, трябва да са снабдени с подходящи противопожарни съоръжения.

Всички служители трябва да са инструктирани и обучени кои съоръжения да използват при следните източници на пожар:

Сено и слама, електрически повреди, масло и горива.

 • Броят на противопожарните аларми трябва да отговаря на размерите на конната база. Те трябва да се тестват редовно, за да е сигурно, че са в изправност. Освен това трябва да са защитени от замръзване.
 • Трябва да има достатъчно маркучи и кранове, за да достига вода до всички зони на конюшнята, сеновала и другите сгради. Жилищните водопроводи рядко имат достатъчно за целта налягане, но от пожарната ще ви посъветват по въпроса.
 • Освен ако няма опасност от замръзване, основният противопожарен маркуч трябва постоянно да е свързан към крана и готов за действие. При отрицателни температури трябва да се източи водата от него и да се изолира.

Действия  в случай на пожар:

 1. Обадете се на 112 или местната противопожарна служба
 2. Важно е пожарникарите да знаят къде е обектът.
 3. Задействайте противопожарната аларма.
 4. Съберете целия персонал и направете преброяване.
 5. Ако конюшнята гори или има опасност да се запали, отведете или пуснете конете на полето или предвидената за целта зона. Започнете от тези, които се намират най-близо до огъня.
 6. Вратата към предвидената зона трябва да се държи затворена или да поставите човек пред нея. Конете ще се втурнат обратно към конюшнята, ако им се отдаде възможност.
 7. Опитайте да потушите огъня с подходящо противопожарно съоръжение, но без да излагате живота си на риск.
 8. Оставете оглавниците на конете, но махнете въжетата. Ако оглавникът на всяко животно стои закачен и откопчан от външната страна на бокса, се пести време при слагането му.
 9. Ако е възможно, затворете колкото може повече от вратите, за да ограничите огъня и задимяването.

Конете може да са уплашени и да не искат да излязат от конюшнята. Ако се покрият главата и очите им с дреха или кърпа, може да са по-склонни да тръгнат. Подходяща кърпа може да се се натопи в кофа с вода и да се изстиска, след което да се покрият очите на коня, като се подпъхне под оглавника. Мократа кърпа прилепва по-лесно. Ако конят е непокорен, може да са нужни повече хора, за да бъде изведен от конюшнята. Димът е много опасен за конете, затова се уверете, че имат достъп до свеж въздух. Ако са вдишали дим, потърсите по-късно ветеринарна помощ.

Полезно е да поканите местната пожарна команда в конната база и им покажете как да работят с коне. Така ще имат възможност да опознаят и плана на базата. Конете може да се уплашат сериозно от защитното облекло на пожарникарите.

Най-чести причини за пожар в конните бази:

 • Повреда в електрическата инсталация или електрически уреди. Монтирането на автоматичен прекъсвач, спиращ тока при авария, е добра предпазна мярка.
 • Печки – електрически, нафтови и на твърдо гориво.
 • Облекло и попони, сложени да съхнат твърде близо до печките.
 • Пушене. Небрежна употреба на кибрит и изхвърляне на цигарени фасове.
 • Деца, играещи с кибрит.
 • Самовъзпламеняване на купи сено.
 • Огън на открито, запален твърде близо до сеновали и други сгради.
 • Всички електрически съоръжения и инасталации трябва веднъж годишно да бъдат проверявано от квалифициран електротехник, който да поставя етикет с датата на последната проверка.

Бъдете бдителни! Пожароопасният сезон е в разгара си!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име