Силни и бързи коне на състезание в Челопеч, 19 март събота

0
3601

Тодоровден с домакинството на община Челопеч и гостопиемството на народно читалище «Труд и постоянство 1901» . Поканата е до жителите и гостите, които ще се включат в най-голямата вихрена емоция за празника на конете по пистите и трасетата на местнотта «Маята» над село Челопеч. Денят предвижда стройна организация и солиден награден фонд за победителите в различните дисциплини. Начало 10:00 ч.

1 Надпревари за бегови коне – Кушия  в три категории :

 • Малки  коне – до 145см височина при холка,
 • Големи коне – над 145 см.

С паричен награден фонд и медали:

 • І-во място    – 250,00 лв;
 • ІІ-ро място   –  150,00лв;
 • ІІІ-то място  – 100,00лв

2 Надтегляне с тежък товар в 6 категории според теглото на конете:

 • І категория – коне –   до 500 кг.
 • ІІ категория – коне –  до 600 кг.
 • ІІІ категория – коне – до 700 кг.
 •  ІV категория – коне – до 800 кг.
 •  V категория – коне –  до 900 кг.
 • VІ категория – коне – над 900 кг.

С подсигурени медали и награди съответно за : І-во място- 300, 00 лв ; ІІ-ро място -200,00лв; ІІІ-то място -100,00 лв

Всеки участник  в дисциплина „Надтегляне с тежък товар“   заплаща  такса – участие по категории в размер на  І -30,00 лева , ІІ и ІІІ – 40,00 лв. , ІV, V и VІ – 50,00 лв.

Събраната сума за категорията ще бъде добавена към наградния фонд от община Челопеч и разпределена по равно  между победителите в съответната категория. Всеки участник в дисциплината  надтегляне с тежък товар задължително измерва на кантар при съдийското ръководство коня-участик, след което се определя категорията за участие.  Всяко животни се мери веднъж. Меренето на конете  започва в 08:30 ч и приключва в  9:45 ч

Регламента на състезанието предвижа:

Бегови коне: 2 гонки на дистанция 1800м. Трасето е затворена пресечена местност, естествен терен.  При надбягването участник излязъл извън определеното трасе се дисквалифицира.

Старт – финал от по 3 обиколки.

При  повече от 4 коня в категория се правят серии.

При две серии – за финал бягат първите двама класирани от сериите.

При три серии –за финал бягат  само първия класиран  от серията.

Всеки участник подписва декларация, че носи пълна отговорност за себе си и коня

2. Надтегляне с тежък товар. 6 категории. Категория коне над 900 кг.(от 901кг.) до 1000кг. тегло на кон не се дотоварва, над 1000 кг. тегло на кон се дотоварва толкова колкото са килограмите на коня над 1000кг. Ако дадена категория в която трябва да участва животното, вече е започнала  и участника не се е явил , то няма право да стартира. По желание на собственика, животното  може да участва в следваща  по- висока категория. Победителят от дадена категория има право да участва в следващата по-висока категория , без да заплаща такса за участие. Жребият за поредност на участие за всяка категория се тегли непосредствено преди  старта на категорията. Време за впряг на животното – 3 минути. Ако не успее участника да впрегне животното в  шейната  за определеното времето му се дава втори шанс след двама участника. При неуспех се отстранява от участие, без да му се връща таксата.

Трасе – естествен терен. Време за участие 3 минути. Дължина на трасето 30 метра. Двама водачи на терен. Водачите  нямат право да теглят, бутат и бият животното по време на състезанието.  При удар на животното участника се дисквалифицира. Ако за 3 минути не са преминати 30 метра се измерва изминатото разстояние и победител е този които е изминал най-много метри с най- много килограми. Всеки участник от първата категория- коне до 500 кг.  започва  с  товар 4 траверси, тежестта на 1 траверса е 250 кг. При изтегляне на разстоянието със съответния товар, шейната се връща и се дотоварва с допълнителна тежест от още 1 траверса. Победител в съответната категория е този чийто кон изтегли най-много килограми и измине най-дълго разстояние до 30м. Втора и трета категория започват  теглене с една траверса по-малко от победителя в предходната завършена категория, а за четвърта, пета и шеста категория се свалят 2 траверси.

Всеки участник подписва декларация, че носи пълна отговорност за себе си и коня.

Телефон за записване и информация: 07185/2432

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име