Държавно предприятие „Кабиюк”, Шумен

0
4485

„Кабиюк“ е най-старият, най-големият и държавен конезавод в България. Основан през 1864 г. от русенския валия Митхат Паша с цел производство на коне за турската армия. Разположен е на 13 км североизточно от гр. Шумен. През първите години броят на конете в конезавода е достигал около 1000. По-късно, по време на руско-турската освободителна война, всички коне са биват извозени от отстъпващата турска армия в Анадола и свободна България го заварва празен.

През 1883 г., поради остра нужда от коне за новосформираната българска войска, се прави опит за възстановяване на дейността му, но поради лошите качества на събраните за разплод коне и липсата на квалифициран персонал, той бива затворен четири години по-късно. Възстановяване на дейността на стопанството датира от 1894 г. под името „Държавен конезавод, склад за жребци и ремонтно конско депо – Кабиюк“. От тогава до днес той функционира без прекъсване.  През 2004 г.  с приемането на закона за животновъдството, стопанството е преименувано в „Държавно предприятие Кабиюк“. В закона е предвидено то да остане 100% държавна собственост, защитено от приватизация и обявяване в несъстоятелност. Основна насока в дейността е развитието на племенното коневъдство, както и запазването на автохтонни породи говеда и овце в съществуващия генетичен резерват. Стопанството разполага с 28 320 дка земя, от която 20 671 е обработваема, а останалата са ливади, пасища и постройки. Предприятието развива дейности в отдели: Коневъдство, Овцевъдство, Резерват, Говедовъдство, Свиневъдство, Полевъдство.

   

В конезавода се отглеждат средногодишно над 800 коня и се раждат над 80 кончета, а над 70 коня с различна степен на подготовка биват продавани както в България, така и в чужбина. Отглежданите коне принадлежат към четирите основни породи: Чистокръвна арабска, Чистокръвна английска, Арабска-шагия, Източнобългарска. Развъждат се също и малки стада от Шотландски понита и коне от Хафлингерска порода.

На територията на конезавода на разположение на туристите е т.н. музей на коня и запазената резиденция на цар Фердинанд, както и редица атракциони с коне и понита.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име