Български спортен кон

0
5859

Работата по създаването на тази порода започва през 60-те години на миналия век.

В момента популацията от спортни коне е в процес на лицензиране, чрез развъдна програма и проект за признаване като порода през 2020 година.

В екстериорно отношение конете се характеризират с благородна, пропорционално развита спрямо тялото, суха и елегантна глава, с прав профил, големи изразителни очи. Ноздрите са широки, подвижни и добре замускулени, широки са и ганашите. Задтилъкът е дълъг и подвижен, свързан с добре замускулена, средно дълга или дълга шия, добре скачена с правилен ъгъл и наклон спрямо раменете. Плешката е дълга и нормално наклонена. Тялото е с коректна гръбна линия и добра седлова позиция. Холката е средно висока или висока, а гърбът и поясницата са средно дълги и добре замускулени. Крупата е дълга, нормално наклонена, добре свързана с поясницата. Гръдният кош е достатъчно дълбок и широк с компактни хълбоци. Предните крайници са сухи, добре замускулени, с релефно очертани и здрави стави. Бабките са еластични и средно дълги. Постановката е коректна, а копитата са здрави, добре оразмерени и оформени. Задните крайници са сухи, добре замускулени, с релефно очертани и добре развити скакателни стави, добре изразени сухожилия и еластични, средно дълги бабки. Телосложението е хармонично, а темперамента е ведър и добронравен.

През 2006 г в учредена асоциация „Български спортен кон“, която има за цел да повишава генетичния потенциал, да води родословната книга, да регистрира и лицензира жребците производители и кобилите майки за разплод, да идентифицира и регистрира новородени кончета и да доказва произхода им чрез ДНК анализ.

Ежегодно асоциацията организира и оценяване на конете, като през 2018 събитието ще се проведе на спортен комплекс Тракиец в с. Житница, на 10 и 11 октомври.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име