5-те най-често срещани грешки при обучението на младия кон и как да ги избегнем

0
3870

текст: Боб Авила

Многократен световен шампион на Американската куотър хорс асоциация (AQHA), Боб Авила има и редица други победи, включително две титли за „Най-великия ездач в света “. Той бе първият носител на отличието на AQHA за професионален ездач на годината през 1995 г.

Наречето го неправилна методика на обучение, негативно възпроизвеждане или затвръждаване на грешките. Все става дума за един и същ процес, при който вашите действия или реакции работят срещу вас и конят ви възприема нежелано поведение. Разбира се, нормално е всички да искаме да работим правилно с конете си. Но при обучението им всъщност е по-важно да се научим какво да не правим, отколкото какво точно да правим. Причината е, че всеки път, когато си взаимодействате по някакъв начин с коня, вие го учите на нещо – независимо дали го искате, дали го правите умишлено и целенасочено или не.

Ако го учите на погрешни неща, може да създадете у него поведение, което е сериозно нежелателно и дори опасно. И може да отнеме много време, за да го отучите после от вече възприетите навици.

  1. Отрупвате коня с прекалено много внимание

Постоянно се мотаете покрай него (особено ако е малко конче), галите го, играете си и т. н.

Защо е грешно?

Някои хора смятат, че колкото повече се занимават младия си кон, толкова по-добре за него. Аз не съм съгласен. Когато прекалите с вниманието и тренировките, младите коне стават разглезени. Помислете си за децата в детската градина или дори яслата. Ако сте постоянно пред лицето им, занимавате се с тях и се опитвате да ги накарате да учат нещо през цялото време, скоро те ще се отдръпнат, ще се настроят неблагоприятно и може дори да се страхуват от приближаването ви. Може да се прояви внезапно раздразнение и гняв. Същото е и с младите коне. Твърде по много, твърде скоро… и сте в ситуация на реален риск да ги “научите” да мразят и да се страхуват от тренировките, да са нервни и на моменти агресивни.

Правилният начин.

Мислете за качеството над количеството. Направете тренировките кратки, за да увеличите минималното време на внимание и концентрация на младия кон. (Не се тревожете, с времето този период на концентрация става все по-голям). Колко дълго е прекалено дълго? Зависи от коня и дори от конкретния ден. Може да 10 минути да са много, може да са 20 или повече. Ето все пак някои правила – в общия случай 2-годишен жребец може да понесе по-дълга тренировка в сравнение с 2-годишна кобила. Продължителността на ефективната тренировка на спокойните коне е по-голяма от тази на по-буйните, които изискват кратки уроци и много търпение, заради неспособността им да се концентрират за какъвто и да е период от време.

Ключът е да познавате коня си. Както при децата, всички коне учат по различен начин, с различна скорост и нива на възприемане. Например, имах една 2-годишна кобила, която оседлах и я оставих така за час – два преди да я яздя. Така тя имаше възможността да свикне с обстановката наоколо, да я огледа и така да може да се концентрира, когато вече я възседна. Ако просто и се бях “метнал” веднага след като я оседлах, тя щеше да се разсейва наоколо и да ме игнорира, което пък да доведе до продължителен конфликт. В същото време имам 2-годишен жребец, на който мога да се кача веднага и да изисквам от него да работи по конкретни упражнения. При това с него мога да работя значително по-дълго, защото е способен да задържи за повече време вниманието си върху това, което правим. Ако обърнете внимание, самият кон ще ви подскаже колко време тренировка е склонен да понесе. Когато приключите работата си с него, оставете го сам. И му позволете да бъде дете – време е за междучасие.

  1. Позволявате му да контролира пространството ви

Конят ви навлиза в личното ви пространство би вие отстъпвате назад или встрани.

Защо е грешно?

Защото така затвърждавате нежелателно поведение от негова страна. Нахлуването в пространството е свързано с уважението. Йерархията при конете, която те следват и при общуването си с хората, определя, че щом отстъпвате, значи приемате подчинена позиция. Където и да отида почти винаги виждам как някой оставя коня да прави каквото иска, той от своя страна с тотално пренебрежение към личното пространство на човека, който го държи, започва да го бута. С времето такъв кон ще стане дори още по-груб, дори опасен, защото никой никога не го е учил на друго.

Правилният начин.

Научете коня си (независимо от възрастта му) на УВАЖЕНИЕ. Има специалисти, които се занимават само с това – как да спечелим уважението и да получим контрол върху коня, като те започват с работата от земя. Уверете се, че сте приспособили тренировките към индивидуалните нужди на коня и че сте съобразили продължителността им с лимита на времето му на концентрация.

  1. Не знаете кога да спрете (и кога да кажете “Благодаря”)

Настоявяте за перфектна прецизност от коня, изисквайки конкретно движение или отговор на ваша команда отново и отново, и отново.

Защо е грешно?

Постоянният натиск и принуда изгражда у коня несигурност, неудовлетвореност, напрежение и ресентимент (или скрита омраза). Така вие го учите да мрази работата си. Липсата на поощряване предизвиква неувереност. И конят никога не се научава каквото точно очаквате и искате от него. Например, ако учите младия си кон да отговаря на влиянието на поводите. Вие дърпате повода, конят прави крачка в желаната посока. И в този момент вместо да го наградите, като отпуснете поводите, вие продължавате да ги дърпане силно, изисквайки още крачки. Доста скоро конят започва да тегли в обратна посока и вече имате проблем. Вие без да искате сте научили младия си кон да негодува срещу обучението и да противодейства на напрежението на транзелата вместо да я приеме и да отстъпи в желаната посока.

Правилният начин.

Търсите и награждавате нарастващия напредък. Ако използваме същия сценарий като в горния случай – не изисквате крачка в отговор на напрежението. А отпускате поводите и награждавате коня веднага когато покаже и най-малката склонност да се поддаде на напрежението, като например го последва с главата си. Осъзнавате, че в зависимост от темперамента на коня си може и да не постигнете крачка точно днес и знаете, че това е ок. Не тренирате по часовник или календар.

Тренировките са кратки и избирате подходящ момент за край на всяка една. Момент, в който конят е показал подобрение. Знаете, че той ще се върне на манежа отново на следващия ден с желание да направи още нещо и така с времето ще можете да изисквате все по-голяма степен на отзивчивост към вашите команди. Вашата способност да награждавате постепенния прогрес развива способността на младия ви кон да се учи. Това ще го накара да иска да отговори на въздействието ви правилно, за да получи награда. Да знаеш кога да спреш и да наградиш е най-голямата тайна в обучението.

  1. Допускате да действа правилото на страха

Заради липса на увереност или от страх как конят ще реагира сте плахи при коригиране и наказване на грешките му.

Защо е грешно?

Неуспехът за коригиране на лошо поведение непреднамерено го поощрява. Това е неприятно и за вас, и за коня. Рано или късно той ще се сблъска с някого – треньор, ветеринар, подковач – който ще изисква правилна реакция от него. И това няма да е никак лесно за коня.

Правилният начин.

Можете да потърсите книги, списания или ДВД-та, които предлагат програми за обучение на млади коне и да използвате съветите им при тренировката. Но ако сте “парализирани” от страх и не коригирате поведението на коня, потърсете професионалната помощ на опитен треньор. Все пак конете (дори младите) са големи и могат да ви наранят, особено ако ви липсва опит или увереност, за да ги обучавате правилно.

  1. Виновни сте за “разсеяната тренировка”

Когато яздите, обръщате повече внимание на приятелите си наоколо или на телефона си отколкото на самия кон.

Защо е грешно?

Когато не обръщате внимание на коня си, конят няма да обръща внимание на вас. И няма да ви уважава. И няма да е изненадващо, че когато най-накрая поискате от него да направи нещо, той не ви взима насериозно.

Правилният начин.

Поемете пред себе си ангажимента, че когато и да работите с младия си кон, ще се фокусирате върху него. Кажете си “Аз ще обръщам внимание на всяко движение, което правя с коня си, през следващия един час, независимо дали съм в конюшнята или върху седлото”. Само така ще имаме резултати налице.

По материали на сп. „Horse&Rider“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име