Национална спортна академия „Васил Левски“, София

0
3394

Национална спортна академия „ Васил Левски“ е единственото специализирано висше учебно заведение в България, което предлага образование на университетско ниво по специалност треньор по конен спорт.

Специалността е към катедра “Технически и ледени спортове”, която е с традиции в НСА. Учебната дейност на катедрата се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични и методико-практически упражнения.

Учебните програми на секторите са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на широкопрофилни специалисти по всички възможни аспекти в областта на физическата култура и спорта. Подготвят се специалисти в образователната степен бакалавър, магистър и образователна научна степен доктор.

Заедно с треньорския и учителския факултет се организират кръгли маси и научни конференции по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.

В НСА се провеждат и курсове за инструктори по конен спорт, по линия на следдипломна квалификация под прякото ръководство на доц. Юри Вълев

Контакти:

1700 София, жк. Студентски град

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име