ФЕИ стартира образователна кампания в защита благосъстоянието на конете

0
588

Озаглавено Think Outside The Box –  (мислете извън кутията) или иначе казано „не бъдете коне с капаци“, мислете извън рамките, кампанията е насочена към повишаване на осведомеността и обучение на всички заинтересовани страни и хора, които общуват с коне. Акцента е върху риска от замърсяване в и около конюшните, различни опасности и потенциалните последици от лоша хигиена, инфекции и заради които могат да бъдат избегнати.

Идеята е на правния и образователния отдел на ФЕИ за това как най-добре могат да информират  спортисти, коняри, собственици и помощен персонал относно потенциала за замърсяване и последващи случаи зарази напромер при конете. Разписани са конткретни препоръки и  най-добрите практики в опит да насърчат безопасността и благосъстоянието на конете, независимо от техния състезателен, туристически, развъден и породен статус. Представяйки видеоклипове за кампанията, директорът по правни въпроси на ФЕИ Микаел Ренч обяснява обосновката зад такъв смел ход.

„Искахме да предизвикаме шум и да привлечем вниманието на хората. От известно време виждаме, че има реална липса на осведоменост в общността, когато става въпрос за рисковете от заразяване в конюшните, и има много общи практики, които допринасят за непреднамерени положителни допинг случаи например. Нашата целева аудитория са ездачите, конярите, собствениците и обслужващия персонал. За съжаление вече имаме няколко нелепи случая и ако спортистите са били наясно само с няколко прости принципа, то нямаше да я има тази статистика с дисквалификация и отстраняване на спортисти от състезания.“

Кампанията е съсредоточена около четири основни теми – Поведение, Организиране, Поддържане и Сигурност – като всяка тема е разделена на конкретни точки за действие. Рискът от заразяване и последствията от нарушения във връзка с интоксикация, нараняване и потенциални опасности от пожар.

Порталът на кампанията www.fei.org/think е достъпен на три езика – английски, френски и испански, за да достигне до възможно най-широка аудитория не само спортисти на ФЕИ. 

Когато става въпрос за безопасност, всеки е замесен и има своята роля. Понякога, поради липса на знания, човек не мисли за въздействието на своите действия или бездействия, което може да има тежки последици за всички. Затова е важно да се разбере жизнената среда на конете и да се обърне внимание на рисковете и потенциалните последици от това, че не правите правилното нещо, докато сте в конюшните. 

Боксът е личното пространство на коня и за да защитите коня си, наистина трябва да помислите да се отнасяте към него като към вашето лично пространство. Когато сте у дома или сте поканени в нечий дом, вие използвате тоалетната нали ? Една от основните причини за заразяване е  причинено от уриниране в бокса на коня от страна на хората. Това е жилищното пространство на вашия кон, а не вашата тоалетна, моля, уважавайте това.

Лекарства, кремове и други продукти ще оставят остатъци по ръцете ви и ако кон оближе ръката ви, тези вещества ще попаднат в кръвта на коня. Освен това вирусите, бактериите и паразитите са навсякъде и кой знае какво или кого сте докосвали преди.

Конете не са фенове на никотина, цигарените угарки и всякакъв вид вещество, което може да се пуши, включително канабис. Освен интоксикация и замърсяване, пожарът също е силен риск, свързан с пушенето в конюшните. Различни остри инструменти и части от оборудването често се използват в и около конюшните ежедневно. Конят може лесно да ги настъпи или дори да ги погълне, поради което е от изключителна важност винаги да съхранявате потенциално опасни предмети на безопасно място, точно както бихте направили за малки деца.

Всички продукти, независимо дали са синтетични или естествени, винаги трябва да се съхраняват на безопасно място и никога да не се оставят без надзор в конюшните, тъй като могат да се разлеят или дори да бъдат погълнати. Освен това само оторизиран и обучен персонал трябва да има достъп до такива продукти. Понякога в конюшните има ветеринарни и хуманни лекарства. Кон, погълнал грешно вещество, може да доведе до здравословни проблеми и/или положителен допинг случай. Всички лекарства трябва да се съхраняват безопасно и заключени далеч от конете и трябва да се използват само от оторизиран и обучен персонал. Конете винаги трябва да се третират в отделен бокс за третиране и всичко трябва да се дезинфекцира след това, включително кофи и ръце.

Водните системи са от съществено значение за задоволяване на нуждите на конете като пиене, подстригване и поддръжка на конюшните. Трябва да се избягват течове, влажност, хлъзгави подове и настилки, мухъл. 

Електричеството и осветлението са ключови компоненти на функционираща конюшня. Всички електрически системи трябва да бъдат добре инсталирани, наблюдавани и поддържани стриктно.  Неизправните електрически системи могат да доведът до пожар или до токов удар. Така че, за вашата безопасност и тази на вашите коне, дръжте ги под контрол. Това са само малка част от точките на кампанията. За повече информация, за това кои са поддръжниците, посланиците и за изтегляне на цифрови активи посетете www.fei.org/think

https://www.instagram.com

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име