Курсове за водачи в конния туризъм за първи път в България

0
1353

Българската асоциация за конен туризъм (БАКТ) съвместно с Тракийския университет в Стара Загора организират за пръв път в България курсове за придобиване на квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ.

В синхрон с европейските изисквания БАКТ разработи програма с професионалното съдействие на Аграрния факултет при ТрУ в улеснение на нарастващата необхомост от високи знания и умения при провеждането както на кратки, така и на многодневни конни преходи с няколко ездачи – групи от двама-трима до десетина и повече. За основа са взети принципите, заложени в такава програма, подробно съставена и с много степени, на  IGEQ – Internation Grop of Equestrian Qualificaton . Темите и занятията, разбира се, са съобразени с характерните за нашата страна условия за езда, конно дело, традиции, география, икономика, породи и типове коне и т.н. Основна задача и цел  на квалификационня курс е рзпространение и установяване на най-добрите практики в коннотуристичките дейности в детайли и като цяло. Преподавателите са хабилитирани специалисти от ТрУ както и членове на БАКТ с много опит и доказани във времето успехи.

Програмата включва: конно дело – биология и физиология на коня, отглеждане, обучение, породи; амуниция и екипировка; езда – теория, методика и практика; организация и провеждане на конни преходи – избор и изработване на маршрут, логистика, подбор на коне и амуниция, тил, организиране на лагери и др.; икономически и правни аспекти на конния туризъм; сигурност на преходите; география, топография и ориентиране; ветеринарна и хуманна медицина във връзка с възможни инциденти; педагогика и психология във връзка с дейността и още, и още… Общият хорариум е 250 часа.  Теоретичните и практическите занимания ще се провеждат в конна база ПланаКон, село Плана, София. Желаещите да участват трябва да имат средно образование, да владеят един западен език – английски, немски, френски, италиански, испански,  да бъдат на възраст най-малко 18 години и да притежават поне базови  ездови умения. След завършване и успешно полагане на съответните изпити курсистите ще получат диплом за придобита квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ – документ с официална валидност както в България, така и в чужбина.

Таксата за курса е 850 лв, платими по банков път и издаден счетоводен документ.

Телефон за информация и записвания за курса: 0887 220 539

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име