„Ретроспективен анализ на конния спорт“

0
1954

Най-новата книга за конен спорт в България

За историята на конния спорт са написани немалко книги и статии, но те по-скоро отразяват спортните постижения на ездачите и конете, изброяват се спортните прояви през годините, а не се прави задълбочен анализ на случилите се събития. Не се разглежда в дълбочина моделът, по който се е развивал конният спорт в различните обществено-икономически условия, и не са направени съответните изводи за подобряване на дейността.

доц. Юри Вълев

Ето, че сега доц. Юри Вълев се нае и изготви монография, в която си поставя за цел, чрез исторически преглед на различните периоди през които е преминал конният спорт, да направи съответните задълбочени изводи и да изработи ясен план, стратегия за бъдещето на конния спорт.

В сто и шест годишната история на конния спорт в България за него са работили стотици видни специалисти – треньори, инструктори, състезатели, преподаватели, съдии, ветеринарни лекари и деятели. По-голямата част от тях са ни известни, но има и немалка група от ентусиасти, останали анонимни, но допринесли за развитието и популяризирането на този велик спорт. В настоящата монография се отбелязват най-важните имена, тези, които са поставили жалоните в развитието на конния спорт у нас. Също така се анализира системата, по която се е развивал конният спорт през различните периоди от историята ни. Автора няма претенции за изчерпателност и всеобхватност, а по-скоро за синтезираност и аналитичност. Други автори в своите книги са разгледали някои от тези въпроси в по-големи подробности и детайли. Еднозначен отговор за началото на конния спорт у нас, пък и не само у нас, едва ли може да се даде с точност. Освен, разбира се, с „организираното“ практикуване – с учредяването на Жокей клуба. Не това е обаче основната задача на разработката, която се предлагана почитателите на конния спорт в книгата.

„ С ретроспекцията от далечното минало до днес потърсих онази неразривна връзка на българина с коня, от далечните ни предци, посели в народа ни тази изконна тръпка, наречена любов към коня, до съвременните продължители на тези традиции и донесли спортни успехи за нашия спорт. Настоящата разработка е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите, свързани с конния спорт у нас – студенти в НСА „В. Левски“, треньори, инструктори, състезатели, любители и деятели на конния спорт.

Най-искрено благодаря на д-р Крум Рашков, Ая Митева, Ружа Недкова- Иванова, Веселина Соколова, Катя Иванова, Апостол Тенев и Кристиян Вълев за предоставената информация и оказаното съдействие при написването на монографията“, споделя специално за EzdaPress, автора на моногафията доц. Юри Вълев.

Повече може да научите в краткото видео с автора тук :

За връзка с автора и поръчка на книгата.  ФБ Юри Вълев (на лично ) https://www.facebook.com/yuri.valev

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име