Клуб СТАНИЛ вече с членство в БФКС

0
2734
Кон Клипер, част от екипа на клуб Станил

КЛУБ ПО КОННА ЕЗДА – СТАНИЛ, гр. Варна е най-новия член на Българска федерация конен спорт.

На заседание на управителния съвет на БФКС, проведено на 26.02.2019  г. в КСБ Ягодово, е взето единодушно решение, новорегистрирания КЛУБ ПО КОННА ЕЗДА – СТАНИЛ, гр. Варна да бъде приет за член на федерацията.

От ръководството на спортния клуб заявиха, че изказват благодарност на управителния орган на федерацията и специално на зам. Председателя д-р Крум Рашков за гласуваното доверие и за пожеланията отправени към клуба, свързани с постигане на взаимоотношения между варненските клубове по конен спорт, основани на спазване на спортната етика, развиване на  моралните и етичните основи на спорта.

Кон Монки, любимецът на КБ Станил

От членовете на управителния съвет на федерацията бяха изказани и адмирации към Богдан Филипов, който ще съвместява  функциите на треньорски кадър и ветеринарен лекар в спортния клуб.

КЛУБ ПО КОННА ЕЗДА – СТАНИЛ, гр. Варна е учреден на 6 септември 2018 г., като членовете му са приели паметната за Българската история дата  за свой официален празник.

Клубът ще осъществява тренировъчната си дейност в собствен спортен обект с предназначение – за спорт и атракции в градска среда, непосредствено разположен до общинската конна база в кв. Виница.

Екипът на EzdaPress  пожелава на собствениците и състезателите от клуба здраве и бъдещи победи в конния спорт.  

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име