Расте броя на коне на Прежевалски в Русия

0
2070

От правителството на Русия смятат, че след реализацията на проекта „Дивата природа на Русия – съхрани и виж”, популацията на конете на Прежевалски ще нарасне с 9,2 пъти. Проекта ще е в действие до 2021, като до 2019 за него ще бъдат похарчени 2,8 милиарда рубли. Две са направленията, в които той действа, а именно „Развитие на еко туризма” и „Опазване на редки видове”. Освен увеличение в популацията на конете на Прежевалски се предвижда и увеличаване на броя на индивидите на азиатския леопард с 6,8 пъти, зубъра с 3,1, планинския овен Архар с 2,3 пъти и степната антилопа Сайга с 3,1 пъти.

Архар
Сайга

 

 

 

 

 

„Гордеем с географското си разположение и биологическо разнообразие . Длъжни сме да се отнасяме с внимание към това ни богатство. Трябва да се вземат всички мерки за съхранението на животните и растенията, а гражданите и гостите на страната трябва да имат възможност да посетят тези места. Инфраструктурата за еко туризма трябва да отговаря на най-строгите изисквания и да взима пример от добрите световни практики” – каза премиерът Димитрий Медведев на заседание в Москва на Съвета по стратегическо развитие и приоритетни програми.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име