Отстъпване на шенкела

0
1759

Отстъпването на шенкела служи за отпускане на конете и за подчиняването им на страничните помощи. За начинаещия ездач това е чудесно упражнение за запознаването му със съвкупното действие на помощите. При отстъпването на шенкела огънатия кон се движи с незначителна постановка на главата напред/встрани в две копитни следи. При това вътрешните крака стъпват равномерно пред и над външните.

Постановката на главата е винаги на страната на изтикващия странично шенкел, който по този начин винаги е вътрешен шенкел, ако ще и да е от външната страна на манежа.

Отстъпването на шенкела може да се изпълнява на ходом или на работен тръс, но само на къси разстояния.

При езда по окръжност може да се отстъпва само около шенкела, който сочи средата на окръжността, а по целия манеж и на двата шенкела, обаче само по дългите страни. Отстъпване около обърнатия към външната страна на четириъгълника шенкел служи само за обучение на ездачи и коне в началото на подготовката.

Отстъпването около обърнатия към вътрешността на манежа шенкел има висока стойност за подготовката.

При отстъпване на шенкела по дългата страна трябва надлъжната ос на коня да заеме диагонално положение към линията на копитната следа под ъгъл най-много 45 градуса.

Ездачът седи значително повече навътре и натиска задницата встрани с лежащия плътно зад опаса вътрешен шенкел. Този натиск трябва да настъпи, когато задния вътрешен крак на коня се повдигне от земята. Ако е необходимо това ще се повтаря от крачка до крачка или от стъпка до стъпка.

Чрез външния повод предницата се води по нейната копитна следа. Ездачът трябва да посрещне всяко бягане на коня от вътрешния шенкел, всяко изпадане на външното рамо чрез ограничаване с външния шенкел и външния повод. Ако конят трябва да се огъне около обърнатия към вътрешността на четириъгълника шенкел, ездачът вкарва предницата, както при промяна на посоката, през средата на манежа с малка крачка във вътрешността на четириъгълника, при което задницата си остава на досегашната копитна следа. Следва полуспиране и започва огъване около шенкела.

Приключването на това отстъпване на шенкела се постига чрез нагласяване на предницата към задницата.

Неправилно отстъпване на шенкела

Ако ездачът иска да огъне коня около обърнатия към външния на четириъгълника шенкел, той прави едно полуспиране , когато е преминал първия ъгъл на дългата страна до мястото и когато главата на коня достигне тази страна. Тогава той заема съответната постановка и кара коня да се огъне около шенкела. Накрая конят, огънат в лека дъга, се въвежда на копитната следа и се подкарва по-нататък прав, т.е. тук се извършва най-напред нагласата на предницата към задницата и едва тогава се връща към копитната следа.

 

източник: БФКС

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име