Как да изберем спортен кон

0
3564

При избора на спортен кон се обръща внимание на екстериора, работоспособността, възрастта, здравето и темперaмента.

Избор по екстериор.

Спортният кон трябва да има изразителни очи, неголеми уши, суха глава, широки ганаши, дълга, суха и развита шия, висока и дълга холка. За да се провери зрението, се застава отстрани и рязко, но безшумно се замахва с ръка. Конят се отдръпва, за да се предпази от удара. Ако не вижда със съответното око, не реагира. Същата проба се повтаря и откъм другото око на животното. След главата се преценяват шията, холката, гърбът и поясницата. Гърбът трябва да е прав, средно широк и средно дълъг или къс. Дългият гръб лесно се деформира. При ездовите коне за да е здрава, поясницата трябва да бъде права и леко засводена, достатъчно широка и къса. Нежелана е вдадената и изпъкналата (шаранова) поясница. При всички коне е желана дългата и широка крупа, защото има добре развити мускули. Погледната отстрани, трябва да е хоризонтална (арабски кон) или леко наклонена, а отзад – да е овална. Опашката е нормално поставена; при хоризонтална крупа е високо поставена, а при свлечена – ниско поставена. Гръдният кош е дълбок и средно широк. Коремът е прибран.

  

Преценка на предните крайници.

Плешката на спортните коне е дълга и наклонена, което осигурява по-дълга крачка и меки движения. Раменната кост е дълга, подрамото – средно дълго. Предното коляно образува права линия с подрамото и свирката. Предната свирка е сравнително къса, бабковата става – широка и къса. Наклонът на бабката е 45–50° спрямо хоризонталата. Наклонът на предната стена на копитото е както на предната бабка – 45–50°.

Преценка на задните крайници.

Бедрото при спортните коне е дълго, наклонено и мускулесто. Подбедрицата е средно дълга, с добре развита мускулатура. Скакателната става е широка, суха и добре очертана. Задната свирка, бабковата става, бабката и копитото се преценяват, както при предните крайници.

  

Постановка на крайниците.

Предните крайници се преценяват с отвес  – отпред спуснат от средата на раменната става, а отстрани – от средата на лакътната става. При правилна постановка отпред отвесът разделя крайника на две симетрични части, отстрани също го разделя симетрично до бабковата става и пада зад петките на копитото. При задните крайници отвесът се спуска отзад – от върха на седалищната кост, а отстрани – от върха на седалищната кост. При правилна постановка отзад кракът се разделя на две симетрични части, а отстрани отвесът се допира до скакателната става и пада близо зад копитото.

В спортното коневъдство се предпочитат животни с окраска на косъма, която им придава величавост и изразителност:  врани, врани с кафяви петна, кафяви, алести. При класическите дисциплини, особено при обездката най-ефектни са златисто-рижите коне.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име