Коне, за които не е спазен законът, ще се конфискуват

0
1986

Това гласят приетите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които ще окажат дисциплиниращ ефект на всички по веригата – животновъди, ветеринарни лекари и търговци на животни. От Българската агенция по безопасност на храните посочват, че това е програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните. Въвежда се забрана за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика. Забранява се и пускането на животни извън животновъдния обект и на места за отглеждане без придружител. Животните, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация, задължителните мерки за надзор и профилактика и установен здравен статус, ще бъдат конфискувани.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име