До 6 000 лева глоба за подпалване на ниви

0
2103

Въвежда се забрана за паленето на огън и извършването на огневи работи в пасища, мери и ливади без писмено уведомление до областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в пожароопасния период. Това става с промени в Закона за опазване на земеделските земи, които ще бъдат подложени на обществено обсъждане до 10 август. Въведените конкретни забрани са скрепени и със съответните санкции. От 1500 до 6 000 лева е глобата за конкретните лица, които са извършвали огневи работи или палене на огън. Санкции грозят и ползвателите на пасища, мери и ливади, които не уведомят писмено службите за намеренията си да палят стърнища – глобите са в размер от 500 до 5 000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лв.

С предлагания законопроект се цели актуализиране на административните процедури за действие при установени пожари, както и превенция на пожарите в земеделските земи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име