Обсъждат се нови стандарти за каските използвани в конния спорт

0
870

Международен експертен панел, събран от Медицинския комитет на ФЕИ, представи набор от ключови предложения за укрепване на настоящите стандарти за тестване на каските за конен спорт, като средство за подобряване на безопасността на спортистите.

Натоварена със задачата да прегледа настоящите стандарти за тестване на каски за конен спорт и свързаната с тях научна литература и технологични разработки, работната група за каски беше създадена през април 2023 г. и се състои от група международни експерти, включително инженери, експерти по стандарти, лекари, производители на каски, спортисти и представители на конни състезание, като организатори на турнири.

„Докато FEI продължава да работи за намаляване на паданията на коне и ездачи, успоредно с това са необходими мерки за намаляване на риска от сериозни наранявания, когато се случат инциденти. Работната група се фокусира върху това как каските могат да бъдат още по-ефективни за намаляване на риска от сериозни наранявания на главата,” поясниха от работната група по време на форума. В момента има различни стандарти за тестване по целия свят на конни каски с различни критерии. Освен това, някои от протоколите, използвани в момента, може да не отразяват научните изследвания и технологичния напредък, направени през последните няколко години.

Изискванията към каската са много специфични за спорта. Сега Международна федерация по конен спорт, поема задължението за водеща и обединяваща роля в подпомагането на производителите при създаването на каски, които отговарят конкретно на изискванията на конния спорт. 

След първоначална лична среща и чести онлайн дискусии, работната група за каски на ФЕИ стигна до следните ключови заключения:

1. Научните критерии за изпитване трябва да бъдат подобрени чрез ново компютърно моделиране и симулации, които отразяват по-добре инцидентите в реалния живот. Това ще позволи промяна в стандартите за каски, които предлагат на спортистите по-добра защита от наранявания на главата.

2. Допълнителни мерки за тестване, ще бъдат описани в нови протоколи, чиито технически изводи ще се въведат като изискване от ФЕИ около 2027 г., за да се даде време на производителите да направят необходимите корекции на производствените си линии.

3. Трябва да се създаде нова и подобрена система за докладване на наранявания, за да се проследяват наранявания на главата и да се измерва и оценява ефективността на промените в процедурите за тестване.

Техническите препоръки на FEI Helmet Working Group, които са публикувани на уебсайта на ФЕИ сега ще бъдат споделени с индустрията за производство и тестване на каски за обратна връзка. Междувременно създадената работната група ще продължи усилията за разработването на все по-безопасни стандарти за тестване на каски, отговарящи както на нуждите на спортистите, така и на интересите на производителите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име