Важно за собственици или ползватели на животновъдни обекти (стопани на коне, конни ферми, конни бази, клубове по конен спорт)

0
2116

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикуваха Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на лицата по чл. 137, ал. 1 и ал. 12 от Закона за вeтеринарномедицинската дейност (30.9.2021г.)

Накратко новината е, че вече всеки стопанин на животни може да влезе в системата и да направи справка. Досега достъп имаха определени специалисти към различни ведомства и породни асоциации. Към момента министерството и агенцията са разпратили новината по електронни пощи, като се предполага, че голяма част от конните бази например не са получили тази разяснения, тъй като са ползвани данни от преброяванията на земеделските производители, където конярите рядко попадат.

Инструкцията за предоставяне на достъп може да прочетете или изтеглите от тук https://www.bfsa.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име