Алтернативните енергийни източници и какво означава нисковъглеродно общество

0
613

„Алтернативните енергийни източници са нашето недалечно бъдеще, защото те вече заемат място в настоящето ни“, казва инж. Ивелина Джамбазова, коята е кандидат доктор на техническите науки и с лекота и аргументи разказва за ефективността при експлоатацията на електро уредби и електрически мрежи на достъпен, разбираем език.

Ивелина Джамбазова

Тя е млада, успешна, красива. Майка на две дъщери, съпруга и е жена в типично мъжки бизнес, според общоприетото българско мислене. Ивелина Джамбазова – нейният свят е светът на електроенергетиката и фотоволтаиката.

  • Как една жена се справя в този мъжки наглед бизнес?

За мен няма тайни, това е моят свят.   Целият ми трудов стаж е в структурата на „Метикс“ ООД още от 2003 г. след завършване на образованието ми като електро инженер. Дейността на фирмата е в сектор «Енергетика». За 29 години  на пазара, „Метикс“ произвежда в своите фабрики електрически табла, трансформаторни постове, възлови уредби и разпределителни уредби под лиценз на АББ – световния гигант  в областта на електрификацията и дигитализацията за устойчиво развитие на света.

Минала съм по всички йерархични стъпала в компанията. Знам много за света на енергетиката, на планирането, проектирането. Стартирах от производството, логистиката , доставки, договарянето на покупни цени на артикули, “  „Проектиране на трафопостове“, „Организация на производството“, „Стандартизация на изделията“ и разбира се  „Маркетинг“ с провеждане на семинари и обучения,  акредитации, тестове, изпитвания, достигайки до търговски директор, което беше моята мечта.  А сега и директор „Стратегически партньорства  и развитие“.

  • Разкажете за перспективите във Вашата професия?

Перспективите, които виждам са основно в енергетиката. Въглищните и ядрените мощности остават приоритет за българската енергетика до 2030 г. а може би  и до 2050 г. Плановете за иновации в сектора са инвестиции в размер на около 650 млн. евро, които най-вероятно ще дойдат  еврофондовете, в проекти за съхранение на енергия чрез батерии към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и увеличаване на капацитета на ПАВЕЦ “Чаира“. Предвижда се и трансформация на съществуващи газопроводи за пренос не само на природен газ, но и на водород, биометан, синтезирани газове.

Докъде може да стигне човечеството и как правилно да използва енергийните източници?

Често и аз си задавам този въпрос. Ще си позволя да цитирам световноизвестния предприемач и основател на Tesla Motors Елън Мъск: “Ще са необходими около 2 десетилетия светът да премине към възобновяема енергия. Необходимо е да се наложи таван на въглеродните емисии или данък върху тях и това ще направи процеса желан.“ Трябва да има стимул за хората в търсенето на алтернативни енергийни източници. Можем да го постигнем, въпрос на време, желание и мъничко късмет е.

Оптимист съм и вярвам, че алтернативните енергийни източници са нашето недалечно бъдеще, защото те вече заемат място в настоящето ни.

До преди 10 години само мечтаехме за нисковъглеродно общество!

Днес публичният и частният сектор, както и неправителствените организации се обединихме от една обща цел – „да въведем в експлоатация“ нисковъглеродното общество.

И ако се питате от къде да започнем, имам добра новина – ние вече започнахме. Плахо, но настъпателно насърчаваме активно използването на електромобилите у нас! Пред България и пред света стоят три важни приоритета: опазването на околната среда от замърсяване, намаляване на глабалното затопляне и диверсификация на енергията и намаляване на петролната зависимост.

Тези три основни задачи, могат да се решат с въвеждането и използването на електромобилите, но не само.

Има и други съвременни тенденции и разработки, към които се стремим –   водород, амоняк и синтетичен природен газ, например. Съществуващата европейска стратегия отделя огромно внимание на водорода, по чиято технология се работи усърдно, но проектите в цяла Европа още не са финализирани.

Водородът е електроносител с почти нулеви емисии и може да има много приложения в енергийния сектор на страната ни. Смесването на природния газ с водород е важна стъпка към декарбонизацията на газоснабдяването и ще подпомогне прехода към ниско въглеродна икономика. Адаптирането на мрежите за пренос и разпределение на природен газ във „водородно готови“, ще превърне газопреносната инфраструктура на страната в силен стратегически актив.

Водородът и водородните горива, като амоняк и синтетичен природен газ, могат да бъдат използвани за производство на електрическа електроенергия в топлоелектрическите централи, за да се намали въглеродният отпечатък (така нареченият carbon footprint) при производството на електрическа енергия.

Има ли зависимост между глобалното затопляне и енергийните източници?

Разбира се. Тъкмо глобалното затопляне ни накара да преосмислим отношението си към планетата и да потърсим нови енергийни източници, които да не замърсяват околната среда. Еко движенията в цял свят наложиха на правителства и институции, да се съобразят с промените в климата и да заложат в своите програми изграждане на паркове за производство на електричество от възобновяеми източници.

Така наречената зелена енергия е енергия от възобновяеми източници, като вятър, биомаса – изгаряне на слама или дървен материал, водноелектрически централи и централи работещи със сметищен газ и соларни (слънчеви) паркове.

Имаме шанс чрез „Зелени-ЕКО“ енергийни източници да  спрем глобалното затопляне, да елиминираме въглеродния двуокис (CO2), живак, азотни оксиди, серен диоксид и твърди частици. Те са вредни замърсители и влияят неблагоприятно върху изменението на климата, причиняват отравяне с живак, предизвикват киселините дъждове и смога.

  • Можете ли да дадете съвети на собствениците на хиподруми, конеферми, малки еко бизнеси за приложението на фотоволтаиката.

Инвестирайте във фотоволтаика! Това е моят призив и съвет. Ако влагате в еко сейфти проекти и инициативи – те ще направят вашия бизнес независим и с по-висока доходност.

  • Нещата, които правите извън работата – хобита, спорт, любими занятия?

Работата е моето хоби, моята страст, емоция, енергия и вдъхновение. Всеки нов инвеститор за мен е вселена от новости.

Новите срещи с инвеститори и клиенти винаги ще бъдат най-голямото предизвикателство пред мен.  Затова не се изморявам да влагам себе си и винаги да прилагам индивидуален подход и решаване на всички трудности и въпроси в енергетиката. Вероятно няма да се изненадате, че любимото ми занятие е фотоволтаиката. Тя показва растежа, развитието, новостите и инвестициите на света. Обичам да общувам с хора от различни сфери с различни темпераменти и да се запознавам с уникалната човешка същност.

Работя и на ползу роду, членувам в най-голямата международна женска организация Зонта Интернешънъл, която вече 100 години отстоява правата на жените, овластява ги и подпомага разбирането на света в ХХI век, че женските права са човешки права. Имам честта да служа като президент на първия в България Зонта клуб София, който навърши 25 години. А най-любимото и важно за мен са децата ми – те ми показват какви трябва да бъдем. Да се радваме, да обичаме,  да се забавляваме, да сме любопитни и най-вече добри. Децата ми показват, че само когато загърбиш егото си, можеш да бъдеш  щастлив.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име