Курс за инструктори по конен спорт

0
2681

Обучението за желаещи да придобият лиценз за инструктори по конен спорт, който се признава от Министерството на младежта се организира от Националната спортна академия „Васил Левски“ и започва в 13:00 ч на 9 .10. 2020 в сградата на ректората ( София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, ет.1)Курса е с продължителност три месеца, като включва обучение само през уикендите (9 седмици) с теория и практика. Изучават се „Теория и практика на конния спорт“ , „Спортна педагогика“ , „Спортна психология“ „Мениджмънт“, които са само част от 8-те предмета, залегнали в програмата. След всеки предмет се полага изпит, а накрая има и комплексен държавен изпит.Придобитият ценз, дава правото на официална и грамотна практика за работа в клубовете по конен спорт, както и в конните бази, които предлагат туристическа езда и конни преходи.

Справки, информация и записвания: 0893 39 63 60

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име