Паника ли?

0
2577

Въобще не съм се паникьосала, гледам на нещата такива каквито са ! Спазвам всички указания и имам време да разгърна любимото си четиво за отглеждане на коне. Докато ковем собствената си психика с всичко, което се случва в милата ни родина и по света, предлагам да прелистим и да отделим време за нови познания. Да понаучим нещо ново за психиката на коня например. Винаги можем да намерим начин да бъдем полезни на себе си и околните в дни на извънредно положение. Сега няма да си говорим за лошите хора, а за лошите прояви при конете.Повечето лоши прояви на конете, както вътре така и извън конюшнята, са резултат на неправилно третиране от човека, особено в младостта им (като в детството при хората). Конят е животно на навика и се чувства добре при редовни грижи и установен ред в живота. Той може лесно да бъде разстроен от внезапни и неочаквани промени  (точно, като при човеците в ситуация на епидемия)

Конете имат слаб разсъдък, но отлично помнят. Обучението им от най-ранна възраст може да развие доверчивост, надеждност и добри навици, които с времето да станат инстинктивни. Паметта им обаче може да работи срещу тях. Сепнат или уплашен от обстоятелства или човек, конят никога не забравя случката. Поставен в същата ситуация,  той сякаш връща спомена и реагира по сходен начин.

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ:

Дърпане назад, съпротива при връзване. Причина: връзване преди конят да е успокоен. Връзване твърде късо, така че конят се чувства силно ограничен. Връзване на неудобна за коня повърхност.

Ритане и хапане при изчесване. Причина: нервен конегледач, чувствителна кожа, грубо отношение. Изчесване срещу косъма. Натръпване на статично електричество по козината от търкане със синтетични инструменти.

Не дава копита (за коване или подрязване). Причина: недостатъчни грижи за краката в млада възраст. Прибързан или груб подковач. По-възрастен кон може да страда от артрит или ставни проблеми и да му е трудно да стои на три крака.

Не влиза в затворено пространство (бокс, каравана). Причина: Нервно и грубо отношение към него. Недостатъчно време, прекарано в бокс. Твърде бързо превозване в каравана, особено при завои. Недобре разположена каравана или камион с твърде стръмна или нестабилна рампа. Неправилно водене на коня.

Ритане при пътуване. Причина: недостатъчно пространство, което поражда ограниченост и страх. Лошо шофиране и особено със скорост в завоите или рязко ускоряване и намаляване на скоростта.

Дърпане назад в каравана. Причина: връзване преди да е поставен задният ограничител и да е  вдигната задната рампа. Твърде късо или високо връзване.

Съпротивява се при обследване и обработване. Причини: страх, болка, нервен конегледач.СТАДНИЯТ ИНСТИНКТ. Как се проявява ?

Младите коне често показват нежелание да се отделят от другите или се съпротивляват да работят сами.Кон, оставен сам, когато другите са отведени, често галопира насам-натам и дори може да прескочи ограда или врата.

Група коне на полето обикновено имат водач на стадото и добре изразена вътрешна йерархия. Това е особено забележимо през зимата, когато на земята  им се разпръсне сено за храна.

Голямата сила на стадния инстинкт може да се използва за контрол на конете в следните случаи:

Когато са в конюшня, конете са винаги по-щастливи и спокойни ако вдигат и чуват други коне наоколо.

При пътуване млад и нервен кон често се успокоява ако има за спътник по стар и кротък кон.

Коне в пасището са винаги по-радостни, ако са компания. Такива, които трудно се хващат, често започват да се дават, ако бъдат окуражени да следват другите напр. към врата.

Кон, пуснат свободно далеч от своята конюшни или пасище, се чувства несигурен и тревожен и има желание да се върне в познатите си околности. Обикновено той се връща в конюшнята или до оградата.ПСИХИКА НА КОНЯ

Конете са стадни животни. В дивата природа те живеят в семейни групи и скитат по просторни пасища до 18 часа на ден. При опасност лесно се подплашват и се вдигат на бърз бяг, но когато са поставени натясно, хапят, ритат и блъскат в опит да се освободят. Когато са в група, бързо установяват стадна йерархия. Когато към групата се присъедини ново животно или някое напусне, редът в йерархията може да се промени. При това в групата може да има ритане, хапане, цвилене. Ако в разправията не участват жребци и ако конете не са подковани отзад, рядко има наранявания. Конете са големи, плашливи и непредсказуеми животни. Те също са чувствителни, имат отлична памет и много силно зависят от навиците си. Всички тези особености трябва се използват ефективно при работата с конете. Доброто съчетаване на естествените жизнени склонности на коня с дейностите по отглеждането му и ездата е ключ към цялостен успех в конното дело. Конете не различават добро и зло, но бързо се научават да реагират на отношението, което получават. Много векове те са били скитащи, тревопасни стадни животни и бързината е била най-силната им защита от враговете. Дори новороденото конче бързо става на крака, готово да тича до майка си и, ако се наложи,  да галопира ведно със стадото. Ритането назад (хвърляне на чифтета или къчове) е инстинктивна защитна реакция, за да се отблъсне нападащ отзад хищник. Затова, ако кон се изплаши, първата му мисъл е да избяга на галоп, хвърляйки чифтета. Ако изплашен кон бъде поставен натясно, инстинктът му го кара да си пробие път с ритници; може също да тъпче и блъска с предни крака. Към защитното му поведение  работят много остър  слух, добро зрение както напред така и встрани, също и силно обоняние за всякакви страни и непознати миризми. Поради това конете реагират много бързо, когато нещо ги обезпокои. Първата им мисъл е да бягат; ако това е невъзможно, те се опълчват и влизат в битка. Поради тези причини е от съществено значение човекът, който работи с коне, да бъде спокоен по темперамент и смел.

В следващият материал очаквайте темата : Транспорт на коне и пътен лист, но не в условия на карантина.

  • Заглавията в поредицата са извадки от изданието „Пълен наръчник по отглеждане на коне и организация на конюшня“. В него са изложени стегнато, но достатъчно подробно и твърде ясно, всички знания и умения, необходими за пълноценно отглеждане на ездитни коне, както и за организиране и управление на всяка конюшня и конна база.

Книгата е енциклопедичен и същевременно тематично подреден справочник за всичко свързано с конете в обем от 400 страници и с цена 40 лв. Наръчника може да бъде поръчан в редакцията на EzdaPress. 0888 38 13 13

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име