Курс за треньори за хиподрумната дисциплина надбягване. Що е то и има ли интерес у нас?

0
2710
проф. д-р Георги Бързев

Случайно прочетено кратко съобщение във фейсбук, с което се канят желаещи за треньори, провокира интереса ми за по-обширно интервю с един от лекторите в обучителната програма – проф. д-р Георги Бързев. Обявата е кратка и малко неясна, но за сметка на това професора е отзивчив и с охота отговаря на няколкото въпроса на EzdaPress.

От кого се организира курса и коя е обучителена организация, която има право да издава документ?

Обучаващата организация е Тракийски Университет в Стара Загора, който е акредитирано висше учебно заведение с добре организирана система за следдипломна квалификация и т.нар. „обучение за цял живот“. Аграрния факултет е един от основните факултети към Тракийски Университет. В него работят еродирани специалисти в областта на коневъдството като цяло и всички свързани с него направления – конен спорт, хиподрумни надбягвания, изпитване на впрегатни коне и др. В това отношение преподавателите в Университета имат добри международни контакти, и опит в посочените по-горе направления.

Организирането на курс за треньори по хиподрумни изпитвания с ездови коне е по искане на работещите кадри в това направление. Първоначално такова запитване беше направено устно и в последствие с писмено одобрение и потвърждение от страна на Българската национална асоциация за конни надбягвания (БНАКН), подписано от нейния председател г-н Иван Василев. В тази връзка трябва да отбележим, че Тракийски Университет е включил в учебната програма, като преподавател известният на всички ветеран от конните надбягвания г-н Жеко Василев. Неговата задача е да развие пред курсистите целия модул, касаещ теорията и методиката на хиподрумните надбягвания. Организирането на този курс към Тракийски Университет не е за първи път. Първият такъв курс беше организиран и проведен през 2006 г. В него участваха 12 курсисти, някои от тях продължават да работят все още в тази сфера и получените дипломи се признават и на международен терен.

Каква е програмата на курса и къде се провеждат теорията и практиката?

При обсъждането и подготовката на курса стигнахме до извода, че най-подходящото място на провеждането му е конезавод „Кабиюк“. След консултации получихме одобрението на директора на конезавода г-н Пламен Петков, който предлага условия за провеждане съгласно изискванията – учебна зала в музея на конезавода, за провеждане на теоретични занятия и хиподрума към конезавода, където ще се провеждат практическите занятия. Хорариума на курса е 160 часа за периода от 1 юли до 15 септември, т.г. и е съобразен с Европейските изисквания за провеждане на курсове за следдипломна квалификация. Първите учебни занятия на курса са планирани за 9 юли, от в 9:00 часа в конезавод „Кабиюк“.

Каква е ролята на БНАКН в обучителната програма и без нея може ли да се проведе подобен курс у нас?

Далеч сме от мисълта да организираме курсове в областта на коневъдството в различните му направления без участието и добрите контакти на организацията отговорна за съответното направление.

Освен диплом за теньор, какво още дава документа, като предимство пред останалите нелицензирани треньори на бегови коне у нас?

Курсът не е насочен единствено към получаване на документ за треньор по конни надбягвания, като освен тези познания в учебната програма са включени още два модула – биологични особености на коня, педагогика и психология.

Колко според вас са треньорите на бегови коне у нас? Всички ли са самоуки и самозвани?

Нямаме информация за броя на треньорите на бегови коне у нас, както и за тяхната квалификация. С настоящият курс заявление за участие са подали 12 човека – всички работещи в сферата на конните надбягвания. Правилата за лицензиране на треньори и жокеи при хиподрумните надбягвания се разработват, предлагат и утвърждават в рамките на съответната организация. Би било добре, ако на всички нива от конегледач до треньор се провеждат квалификационни курсове.

Кога планирате да е следващия курс и не трябва ли подобни инициативи да бъдат по-широко рекламирани, за да стигнат до по-голяма аудитория?

С организирането на този курс, считам че обхванахме достатъчно голяма група хора, работещи в сферата на конните надбягвания, а що се отнася до организирането на следващ курс, екипът от преподаватели включени в настоящия е винаги готов, по заявка на БНАКН, да сформира нов такъв.

  • Интервю: Екатерина Дончева
  • Снимки: ЕzdaPress

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име