Честит международен ден на ветеринарните лекари !

0
1769

На всички ветеринарни лекари посветили се на здравето и добруване на животните, екипът на Ezdapress желае крепко здраве и абсолютна всеотдайност в професията.

В денят на професионалния празник на ветеринарните лекари поднасяме кратка полезна информация.

Първи организатори на ветеринарната медицина в България след Освобождението през 1878 г. са ветеринарни лекар и от руската армия, които работят у нас по покана на българското правителство и много от тях остават в страната. Сред тях по-известни имена са Иван Нейман, Иван Вознесенски, Ото Калнинг и Карл Расс.

Необходимостта от организирането на ветеринарна служба води до създаването на Временните правила за устройването на медицинско управление в България – законодателен акт утвърден на 11 февруари 1879 г. от Първото обикновено народно събрание. В документът се казва че „на медицинския съвет се възлага издаване на наставления против заразните болести по хората и животните“. Въз основа на Временните правила не са изработени конкретни правилници или наредби, а в първия медицински съвет дори няма представител с ветеринарно-медицинско образование.

След назначаването на д-р Иван Нейман за Главен ветеринарен лекар на Княжество България през далечната 1881 г., той се заема с разработването на Законопроект за положението на ветеринарната част у войската, приет от Второто обикновено народно събрание и утвърден от княз Батенберг с указ на следващата година.

Повече от 20 години по-късно, през 1901 г. е открит Първата ветеринарно-бактериологична станция у нас, а през 1923 г. е създаден и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.

От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни, а след 1944 г. се появяват и първите институти по ветеринарно дело.

Днес две са висшите учебни заведения, които дипломират студенти в професията – Лесотехническият университет в София и Тракийският университет в Стара Загора, но много малко от завършилите се реализират като ветеринарни лекари поради ниското заплащане, дерегулиране на професията и др. Днес това е свободна професия, в която успяват най-добрите. По данни на съюза на ветеринарите у нас специалистите практикуващи професията са 2392 броя, публикувани в регистъра на сайта на БВС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име