Асоциация „Български спортен кон”

0
1107

Асоциация „Български спортен кон” е учредена в гр. София през 2006 година.

Основната цел на асоциацията е:

 • Провеждане националната политика в селекционно-племенната работа
 • Подпомагане, обединяване и насочване усилията и дейността на членовете за повишаване икономическата ефективност на развъждането
 • Повишаване генетичния потенциал на породата
 • Гарантиране породната принадлежност и произхода на животните

Основни дейности на асоциацията:

 • Водене на родословната книга на породата
 • Поддържане на компютърна база данни
 • Регистрация и лицензиране на жребците-производители и кобилите-майки за разплод
 • Идентификация и регистрация на новородените кончета, доказване произхода им чрез ДНК анализ
 • Преценка на генетичните качества на конете
 • Международно представяне на породата в WBFSH и други сродни организации.
 • Широк кръг консултантски услуги в областта на спортното коневъдство

Асоциация “Български спортен кон”

София 1000, р-н „Средец”, бул. „Васил Левски” № 75

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име