Уникално по рода си клинично отделение за коне у нас

0
1946
Доц. Станимир Йотов, ръководител на катедра по "Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения"
Първото за страната ни съвременно отделение по репродукция и контрол на репродуктивното здраве при животните

Отделението е създадено през миналата година към Университетски клинико-диагностичен комплекс към Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет в Стара Загора и вече функционира с пълна сила и натоварен график.

В отделението работят преподаватели от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, които оказват компетентна помощ с оглед адекватното управление на репродуктивното здраве при конете и други животни и повишаване на техния репродуктивен потенциал. Клиничния комплекс е оборудван с модерна апаратура, където се извършват високо специализирани диагностични процедури и манипулации в областта на репродукцията и асистираните репродуктивни технологии при животните.

Основните направления за работа в отделението са:

  • Конвенционален и компютърен анализ на семенна течност от различни видове разплодници;
  • Определяне на оптимален момент за изкуствено осеменяване на животните чрез ултразвуков мониторинг на яйчниковата функция;
  • Изкуствено осеменяване на продуктивни и еднокопитни животни и животни за компания със свежа и замразена семенна течност (конвенционален и ендоскопски метод на аплициране);
  • Ултразвуково изследване на половите органи при мъжки и женски животни (В, М ехография, цветен Доплер, мощен вълнов Доплер, 3D и трансвагинална ехография).

В етап на разработка и усвояване са методите за криоконсервация на семенна течност от различни видове разплодници и възможности за дълготрайно съхранение на криоконсервирана семенна течност.

Отделението е уникално по същността си за страната, тъй като в него, освен че се провеждат занятия със студенти, следдипломни обучения на ветеринарни лекари и научно-експериментална работа на преподаватели, докторанти и студенти, се обслужват и пациенти с разнообразни и сложни репродуктивни проблеми.

Базата на отделението разполага с лекционна и демонстрационна зала, друга зала за практически занятия, манипулационна и лаборатория по асистирани репродуктивни технологии.

За информация и въпроси:

  • 042/ 699 677
  • 042/ 699 664
  • 042/ 699 513 – доц. Станимир Йотов

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име