Съвети за начинаещите ездачи

0
1829

Идеята да се вкопчи върху гърба на галопиращ кон без никаква надежда, че ще успее да го спре, е ужасявала всеки начинаещ ездач. Всъщност, няма нищо страшно и сложно, повечето коне биха спрели дори само при леко, но категорично задържане на поводите. Но дори и най-кротките и добре обучени коне може неочаквано да побягнат, подплашени от какви ли не фактори наоколо. Уплашеният или неправилно третиран кон може да бяга, без да спре, независимо колко силно ездачът опъва поводите. Тогава контролът върху коня реално е изгубен, а това е опасна, дори потенциално застрашаваща живота ситуация. Затова в нея е необходимо много повече от „силни ръце“.

 1. Стиснете здраво и двата повода. Извийте главата на коня на едната страна, като прецените коя посока е по-безопасна за него.
 2. Може да се хванете за гривата, максимално близо до корените, с едната ръка. Това обаче е само за да стабилизирате седежа си първоначално, само да възстановите баланса. Така че в никакъв случай не пускайте поводите. Трябва да имате постоянен контрол, затова е добре те да бъдат по-къси. И не забравяйте – опитвайте се да се задържите с краката, а не да се вкопчите с ръце в гривата или седлото. И все пак не стискайте прекалено силно с колената – иначе конят ще забърза още повече.
 3. Дръпнете категорично единия повод към коляното си, така че конят да извие главата си максимално в обратна на движението си посока. Почти невъзможно е за конете да продължат да бягат в тази поза. Но не забравяйте, че другият повод трябва да е достатъчно хлабав, за да може конят да обърне главата си.
 4. Очаквайте, че конят няма да спре веднага, а най-вероятно ще започне да се върти в кръг по посоката, на която е извъртяна главата му. Но най-важното е да няма паника. Просто се опитвайте да стоите стабилно върху него и постепенно да стесните кръга. Рано или късно, след като кръгът става все по-тесен, конят ще спре. А и докато се движи така, вероятността да пострадате е значително по-малка.
 5. Преди да слезете, изчакайте конят да спре напълно. Извадете краката си от стремената и слезте, както обикновено, съвсем спокойно. Със сигурност случката е била неприятна и за коня, той е бил не по-малко уплашен от вас. Така че, когато слезете, останете до него и се опитайте да го успокоите.
 6. През цялото време помнете, че е по-безопасно да се опитате да се задържите върху коня, отколкото да слезете в движение. За начинаещия ездач земята, разбира се, ще се стори доста по-сигурно място, но това не е така. В много редки случаи – ако виждате, че има непосредствена заплаха (например конят бяга към оживено шосе и т. н.), извадете краката си от стремената и отскочете настрани, като се опитате по всякакъв начин да омекотите падането си.

 Предупреждения&съвети

 • Запазете спокойствие, колкото и да е трудно. Ако се паникьосате, конят ще го усети и ще се уплаши още повече.
 • Не викайте на коня, не се накланяйте напред, не стискайте по-силно с краката – тези действия ще накарат коня да бяга по-бързо.
 • Обърнете внимание по какъв терен бяга конят. Ако е хлъзгав, например мокра трева или асфалт, завийте бавно, така че да не загуби равновесие.

Как да направя перфектния кръг на тръс?

Инструкторът кара ли ви се постоянно за кръговете? Спира ли конят ви по средата на пътя, или пък винаги „сече“ завоите? Случайно вашият кръг да прилича по-скоро на квадрат? Ето няколко трика, с които ще яздите на тръс по перфектна окръжност. (Всички съвети се отнасят за въртене наляво.)

 1. Вдигнете бърз тръс. Убедете се, че сте на правилния диагонал. Хванете двата повода еднакво и дръжте краката си близо до страните на коня.
 2. Погледнете леко наляво (накъде ще е движението), отпуснете тежестта си в седлото и водете коня си напред на манежен тръс.
 3. Отворете левия повод. Преместете десния си крак зад опаса и притиснете само с този крак. Задръжте десния повод по дясната страна на шията на коня.
 4. Поддържайте импулса. Продължавайте да гледате леко наляво, докато яздите по кръга. Когато стигнете към края, отпуснете десния крак и с левия не позволявайте на коня да се отклонява встрани от оградата, по която обикаляте.
 5. Веднъж направили пълна окръжност, поддържайте еднакъв натиск с двата крака и дръжте еднакво поводите.

Предупреждения&съвети

 • Не се друсайте върху гърба на коня, движенията ви трябва да са плавни и да следват неговите.
 • Винаги гледайте по посоката, на която се въртите в кръга.
 • Ездата може да бъде опасна дори на ходом и тръс, ако сте начинаещ. Затова се уверете, че сте под наблюдението на треньора през цялото време.

Как да се упражнявам на кавалети?

При прескачанията е важно конят да има правилна позиция, от която да отскочи. Иначе вероятността да падне той или ездачът е голяма, а в крайна сметка безопасността е от първостепенно значение. Работата в тръс на кавалети ще подобри ритъма, ще помогне на коня да вдига краката си по-високо и ще го научи да е по-внимателен къде стъпва.

Кавалети за подобряване на подвижността

 1. Ездата през кавалети е почти същата като през колове, поставени на земята, но с една разлика – кавалетите могат да бъдат повдигнати на различна височина, за да се насърчи конят да вдига по-високо краката си и да направи тръса си по-еластичен. Започнете на ходом, като преминавате първоначално 2 кавалети, поставени на най-ниската си височина. Убедете се, че конят ви може да минава през тях спокойно и прецизно, без да ги удря или закача. След като това е постигнато, прибавете още 2 кавалети на същата височина и разстояние помежду им.
 2. Минете на ходом няколко пъти през тях, за да разбере конят, че трябва да вдига високо краката си, и след това повдигайте кавалетите една по една отзад напред, докато всички стигнат максималната височина. Вървете на ходом през така наредените кавалети и позволявайте на коня да протяга шията си надолу към земята, за да осигурите разтягане на шията и мускулите на гърба му.
 3. След като конят свикне да преминава спокойно на ходом кавалетите на максималната им височина, свалете и 4-те директно на земята и допълнително ги раздалечете една от друга на по още 15 см. Проверете дали са поставени на равно разстояние помежду им. След това поискайте от коня да мине веднъж на тръс през тях, за да опознае и провери разстоянието, на което са наредени. След като е постигната правилната дистанция, започнете да вдигате кавалетите една по една от най-задната към предната, с по една височина нагоре.
 4. Започнете от последната, като я вдигнете с 15 см, а другите оставите на земята. Направете упражнението няколко пъти и повдигнете от втората до последната кавалети до височина 15 см. А когато конят се научи да минава на тръс през всичките кавалети, поставени на тази височина, отново започнете от последната и я вдигнете до 30 см и т. н., докато конят свикне да минава на тръс през така построената „решетка“. Имайте предвид, че едва ли преодоляването в тръс на кавалетите, поставени на максималната им височина, ще бъде постигнато за един ден. Не се колебайте да прекратите тренировката си, ако конят ви стане нервен или от умора не вдига правилно краката си и удря кавалетите.
 5. Тези упражнения могат да отнемат повече време, отколкото си мислите. Не очаквайте от коня си да успее да ги направи само за една тренировка. Така че надграждаайте го винаги когато се справи добре, дори и да е за най-лесното упражнение или част от него.

Предупреждения&съвети

 • Оставете ръцете ви да следват движението на коня, без да го ограничават с неволно задържане на поводите.
 • Повикайте някой да ви помага и да нарежда отново кавалетите всеки път, когато конят ги бутне и те се разместят.
 • Винаги яздете под наблюдението на правоспособен треньор.
 • Винаги се обличайте с подходяща екипировка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име