Последни новини свързани с конете и техните стопани

0
2001
  • От 15 февруари, 2021 стартира случната кампания ! В тази връзка собствениците на жребци трябва да регистрират одобрените от НАК (Националната асоциация по коневъдство) мъжки коне за разплод през настоящата година и да се сдобият с нeобходимите сертификати за покриване на кобилите – майки. Срока е преди 15 февруари 2021 г.

  • От Националната асоциация по коневъдство (НАК) напомнят, че в момента тече проверка на актуализацията на конните стада и всички стопани, които участват по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР (2014-2020), до 31 януари, трябва да обновят данните по своите стада.

  • НАК уведомява всички собственици на коне, че дейностите по идентификация и издаване на паспорти тече целогодишно на конете под селекционен контрол и стопаните могат да разчитат на експертите към асоциацията за идентификация и издаване на паспорти, като се обръщат за информация и съдействие към: д-р Минчо Димитров ( 0897 779 400 ) д-р Боряна Иванова (0888 296 604 ) и Юлиян Донков (0889 115 584 )

  • В края на месец февруари т.г предстои да излезе от печат Каталога на жребците от Чистокръвна Английска порода за 2021 , което е важен фактор за развитието на породата у нас.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име