Както при конете, така и при други животни има коронавирус.! Последни научни данни от Северна Америка

0
2168

Учени от Канада, Мексико и САЩ, излизат със становище, че коронавирусът може да се предава от коне на коне. С аргументиран сигнал до Световната здравна организация и с публикация на своя сайт неправителствения комуникационен център за борба с болести по конете в Северна Америка EDCC (Equine Disease Communication Centre), информира обществеността с последните си научни открития.

Корона вирус по конете!

Разпространение: Корона вируса се разпространява, когато кон погълне с пашата фекалии оставени от заразен кон. Вирусът може да се предаде и при орален контакт със инфектирани повърхности или предмети, където е имало фекалии от заразен кон. Най-често предаването на вируса може да стане в конюшни, боксове, вили, фъшкарници, термометри, чрез ръце и дрехи.

Най-често корона вируса при конете се диагностицира през зимата, но честота на срещането му е ниска. Инкубационния период е между 2 и 4 дни. Конете преносители на вируса не показват особени признаци на зараза. Периодът в който животните са заразни, а за други, които са в период на изследване е ясно, че на базата на докладвани случаи, вирусът е наличен във взетите проби от 5 до 21 дни след инфекцията.

Коне без симптоми са разпространители на вируса.

Все още не е сигурно колко скоро след инфекцията конете стават заразни за други, но е 100% доказано, че фекалиите им представляват заплаха от зараза за другите коне.

Смъртността причинена от вируса е малка и се среща поради възникнали усложнения. Изглежда, че миниатюрните коне са по-податливи на вируса за разлика от другите породи.

Симптоми:

 •  Треска – 40.5° C
 •  Липса на апетит
 •  Депресия
 •  Колики
 •  Често лягане
 •  Диария
 •  Ниско ниво на бели кръвни телца

Рядко може да настъпят усложнения ако:

 •  Има загуба на протеин
 •  Дехидратация
 •  Летаргия, депресия, загуба на контрол над тялото
 •  Продължително лежане, което може да доведе до невъзможност от изправяне
 •  смърт

Диагнозата е направена от ветеринарни лекари, предали фекални проби за PCR (химическа верижна реакция)

Първоначалното лечение се изразява с грижа базирана на клиничните симптоми. По-сериозните случаи могат да доведат до хоспитализация на системи за второстепенни инфекции.

Въпреки, че инфекцията се разпространява в 85% от случаите повечето животни не показват симптоматика. Смъртността е ниска, но може да настъпи при появили се усложнения.

За момента ваксина няма и единствения метод за превенция остава поддържането на чистота на животните, високо хигиенно ниво на конната амуниция и внимателно почистване на фекалиите, за да се избегне заразяването на пасища, водоеми и падоци. При почистване на повърхности замърсени с инфектирани фекалии, първо премахвайте всички следи от органична материя после дезинфекцирайте. Конете с треска и без признаци за респираторни заболявания могат да са заразни. Тези животни трябва да се изолират, като се погрижите първо за другите животни и най-накрая за тях (почистване на козина и копита, почистване на бокс, поилки, храна), така че да се избегне заразата по другите коне.

Коне преместени от конюшня със болни коне в друга трябва да бъдат изолирани за 3 седмици. Фекалиите им трябва да бъдат тествани за вируса преди края на изолацията им.

Какво е EDCC?

Комуникационният център по конете (EDCC) е нестопанска организация, която работи за защита на конете и конната индустрия от инфекциозни заболявания в Северна Америка. Учените от центъра са разработили система, която търси и отчита информация в реално време за болести, да комуникира превенция на заболяванията (CDC) и да сигнализират населението (стопани, фермери, собственици, състезатели, ветеринарни доктори).

Защо тази информация е важна?

Първият приоритет на EDCC е да защитава и подобрява здравето на конете. Информацията за навременно предупреждение за инфекциозни заболявания е от жизненоважно значение за подпомагането на собствениците на коне, така че те да продължат да отглеждат животните си в безопасноста и здрава среда. Алармирането имат дълбок и дълготраен ефект върху местната икономика и могат да предотврати загуби в милиони долари в резултат на смърт на коне, карантина, отменени събития и др. Така EDCC помага да се намали икономическото въздействие на инфекциозните болести върху индустрията с коне с 122 милиарда долара годишно.

EDCC работи за предоставянето на актуална, напълно проверена и лесно достъпна информация, разбираема за стопаните на коне във всяка една държава и клон на индустрията.

Как работи EDCC?

Събира и обработва доклади за инфекциозни, заразни и паразитни болести, които са подадени устно или чрез проби от ветеринарни лекари, лаборатории и държавни институции. След анализи, становищата се публикуват на страницата на EDCC Outbreak Alerts . Сигналите се изпращат на абонатите по имейл и в същото време се публикуват в социалните медии ( Facebook и Twitter ). Всеки може безплатно да се абонира за известия от EDCC на страницата на организацията чрез регистрация.

Като организация с нестопанска цел EDCC се финансира от спонсори и работи в полза на фермерите, като защитава и подобрява здравето на конете в Северна Америка.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име