Животновъди и земеделци без проблем през КПП-та по време на забраната за пътуване

0
415

„Всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през КПП-та“ на МВР. Това категорично заяви министър Десислава Танева, като за пореден път днес по обществените медии, обяви условията  за достъп на земеделските стопани и техните работници до ниви, градини, оранжерии, пчелини и животновъдни ферми в условията на извънредните мерки.
До животновъдни обекти през КПП-та се пропускат стопани след представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР) както и на един от следните документи:
Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности;
Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.
Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра“.
Припомняме, че МВР промени формата на декларацията за пътуващите, които преминават през контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове във връзка с трудовата си дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име