Вредни оборни навици

0
2601

Повечето вредни оборни навици могат да се определят като невротично поведение. Конят ги придобива в резултат на стрес, скука или чрез подражание. Тази склонност може да е въпрос на темперамент, но е възможно да бъде предотвратена чрез правилни грижи и твърд, но внимателен подход към коня. За намаляване на стреса и избягване на скуката помагат спазването на постоянна програма за хранене, почистване, упражнения и други ежедневни дейности. Вече се предлагат и различни играчки за коне, с цел спирането на пристъпите на скука.

Вредните навици трябва да се обявят в момент на продажба и да се впишат във ветеринарния сертификат на коня. Ако тази информация е съзнателно скрита, продажбата може да бъде обявена за невалидна.

Меча стъпка

Това е нервен навик, който е по-често срещан при породисти коне. Животното се люлее насам-натам, като главата му се клати, следвайки движението на тялото. В резултат на това сухожилията на предните крака се напрягат допълнително и може да се появи куцота. Коне с утвърден навик не почиват достатъчно и често губят форма. Навикът може да бъде заразителен и бързо да се възприеме от други коне. Понякога животните продължават навика, дори когато са вързани в бокса. В този случай, ако се завържат на „разтечки” (вериги или въжета, закрепени към колоните на бокса и закачени на оглавника), може да изпитват по-малко отегчение и така да преодолеят навика.

Някои коне се люлеят в началото след прибиране от полето, други – само когато са във форма и се състезават. Някои започват този навик, когато са отделени сами в конюшнята, други – когато са в редица от боксове. Има коне, които се клатят само когато настъпва времето за хранене. Няма установени правила или показания – всяко животно реагира по свой собствен начин.

     За да се справите с проблема се опитайте да откриете причината и да я отстраните. Кон с утвърден навик не може да бъде излекуван, но при млад кон и навреме открит навик положението може да се постави под контрол. Друг вариант е да поставите V-образна решетка в горната част на вратата на бокса. Това позволява на коня да протяга главата си, но му пречи да я движи в двете посоки. В някои конюшни такива решетки са монтирани на всички боксове с цел предотвратяване появата на навика. Но имайте предвид, че въпреки невъзможността да клати главата си над вратата, конят може да продължи да проявява навика в бокса поради скука.

Захапване на яслата и преглъщане (въздушна прикуска)

Първичната причина обикновено е скука, макар че и двата навика могат да се развият също като конете гледат един от друг. При хапането конят се захваща със зъби за всеки издаден ръб, извива врата си и гълта въздух. Правейки това, той издава характерно сумтене. При въздушната перекуска конят не захапва нищо, но поглъща въздух по подобен начин. Кон, който има навика да хапе, ако е поставен в бокс без подходящи за захапване повърхности, често развива въздушна перекуска.

Навикът на гризането често продължава и когато конят свободно пасе навън. Повърхността на портите и стълбовете на оградите е подходяща за това. Други възрастни коне, пасящи на същото място, рядко развиват навика, но по-младите животни биха могли лесно да го усвоят. Изглежда, че няма сигурно лечение за навика. Могат да се вземат множество превантивни мерки. В някои случаи те работят, но в други са ефективни до момента, в който конят се научи да надхитри предпазването. Ако е уловен в ранен стадий и няма подходящи за хапане повърхности, конят понякога губи това желание и изоставя навика. За да се избегне гризането, в бокса не трябва да има изпъкнали повърхности. Метална решетка, прикрепена към вратата, позволява на коня да гледа навън, но също така предпазва горната част на вратата от хапане. Тя трябва да е достатъчно тънка, че да не е удобно на коня да я захапе. Ако няма подходящ в това отношение бокс, ефективен метод е поставянето на намордник. Конят трябва да го носи постоянно, освен, разбира се, в моментите на хранене и поене. Съществуват различни модели нашийници против захапване. Той е изработен от метал и има кожена каишка, която минава над темето и се закопчава за оглавника. Металната част има V-образна форма, която прилепва плътно към хранопровода и пречи на коня да извива врата си. Може да се използва и специална разпробита трензела, която се прикрепя към оглавника. Това е надупчена, куха трензела, която разпръсква глътнатия въздух и възпрепятства всмукването му.

Съветите са извадка от книгата на Британското конно дружество – „Пълен наръчник по отглеждане на коне и организация на конюшня”, която може да поръчате от редакцията на сп. Ezdapress

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име