Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, Костинброд

0
662

За учащите след завършен VII клас, гимназията предлага (за учебната 2019/20):

Професия Ветеринарен техник, специалност Ветеринарен техник с разширено изучаване на английски език. Срок на обучение 5 години. 1 паралелка дневна форма на обучение от 26 ученика (Балообразуващи предмети: 2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + Биология и ЗО +Химия и ООС)

Професия Ресторантьор, специалност Кетъринг с разширено изучаване на англ. ез. Срок на обучение 5 години – 1 паралелка дневна форма на обучение от 26 ученика. (Балообразуващи предмети: 2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + География и икономика+Чужд език).

Професия Техниктехнолог в хранително – вкусовата промишленост, специалност Производство на алкохолни и безалкохолни напитки с разширено изучаване на англ. ез. Срок на обучение 5 години – 1 паралелка дневна форма на обучение от 26 ученика. (Балообразуващи предмети: 2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + Химия и ООС+Чужд език).

Професия: Техник-животновъд специалност: пчеларство и бубарство с разширено изучаване на английски език. Срок на обучението: 5 години

Необходими документи за кандидатстване: Заявление за участие в класиране по образец; Свидетелство за завършено основно образование; Служебна бележка с оценките от НВО; Медицинско свидетелство от личен лекар.

Училището разполага с богата и обновена материално-техническа баз: 3 нови лаборатории по ветеринарна медицина, оборудвани със съвременна техника и апаратура. Кабинет по природни науки. 2 компютърни кабинета. Кабинет по чуждоезиково обучение. Многофункционална спортна площадка. Приятно и частично обновено общежитие. Лицензиран център за обучение на водачи категория “В“. Отлични възможности за провеждане на практическо обучение в големи фирми партньори във всички професионални направления .

  • www.pgvmss.com
  • гр. Костинброд
  • ул. ”Христо Смирненски“22
  • 0893615068,0721/66 464 –директор, 0721/66 177 – зам. директор

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име