Какво ни казват конете?

0
584

Цялото тяло на коня може да ви каже какво иска. За да работите с коне е важно да ги разбирате. За да ги разбирате, трябва да говорите езика им. В този смисъл грамотност означава да усещате дали коня се държи лошо, защото е развълнуван, изплашен, изпитва болка, не разбира правилно ездача или просто го мързи. Например, ако конят е изплашен, трябва да го погалите и да го успокоите – така, както майка би гушнала треперещо дете.

Какво ни говорят очите? Тези големи, дълбоки и често прочувствени очи.

 • Очите са полузатворени при спокойна почивка, когато времето за конете е спряло.
 • Затворени очи: това е признак за болка и умора.
 • Широко отворени – точно като при хората: страх.
 • Конят показва бялото на очите си, когато е ядосан, сърдит, уплашен. Внимание! Може да се наблюдава и при много енергични коне. При дрогирани коне това е един от признаците, че енергията му е подсилена с човешка намеса, чрез химически и био препарати.

Какво ни казват мърдащите уши?

 • Щръкнали уши: това е сигурно безпокойство. Нещо го притеснява. Огледайте се! Доверете се на коня. Инстинктът му е по-силен от този на човека.
 • Едното или двете уши са леко назад: това означава, че конят слуша ездача си по време на езда.
 • Помръдване и свиване: знак за стресиран кон. Знак за объркване и смущение. Нещо е объркано, нещо не е наред.
 • Свити назад уши, почти сплеснати: това е сигурна агресия. Бъдете предпазливи.

Сигнал с ноздри:

При вълнение или страх ноздрите се разширяват, а при погнуса се набръчкват. Ниското гърлено изцвилване, което е по-мекото цвилене, се издава през ноздрите. И винаги е приятелски поздрав към друг кон или човек.

Движението на конските устни

 • Свити устни: показват напрежение.
 • Отпуснати устни: показват спокойствие.

Сигнали с врата

 • Тръскане на главата: странично тръскане предполага стрес.
 • Рязкото повдигане на главата показва раздразнение.
 • Навеждане на главата нагоре и надолу показва увеличение на зрителния обхват.
 • Зигзагообразно движение на главата: често срещано при коне, отглеждани на затворено, знак е за отегчение.
 • Кръгово движение на главата: конят стои като прави кръгови движения и това показва, че е много стресиран.

Сигнали с опашката

 • Вдигната опашка: знак за вълнение, за намерение за игра при млади коне. Наблюдава се също, когато жребец приближи кобила.
 • Отпусната опашка: знак за подчинение, знак за изтощение или че конят е болен.
 • Мятане на опашка: при пъдене на насекоми. Когато мятането е първо настрани а после нагоре-надолу, показва че конят не е в добро разположение, а е разтревожен и объркан.

Звукови сигнали

Цвиленето е най-силният звук, който издават конете, обикновено с вдигната глава, уши напред и отворена уста. Конете издават този звук, когато се опитват да локализират другарите от стадото или се опитват да разбере къде се намират, след като пристигат за състезание или преход на ново място например. Същият звук може да бъде издаден и пискливо и изплашено, когато малко конче е отделено от майка си.

 • Пръхтене – издухване на въздух през ноздрите с произвеждане на нисък, дълъг звук. Пръхтенето е знак за безпокойство, има нещо притеснително. Конят пръхти и когато си почиства носа от прахови частици.
 • Конете пъшкат и сумтят при лягане или ставане. Тези звуци може да бъдат издадени и при болка.
 • Поздравително цвилене – ниско и гърлено.
 • Цвилене при ухажване – продължително, ниско и равномерно. Издават го кобилите, когато се приближи жребец.
 • Цвилене на майката – слабо и едвам доловимо за хората. С него майката вика кончето си.
 • Ръмжене: при страх или ядосване.
 • Сумтене и стенание: знак за изтощение, отегчение, прекомерно напрягане.
 • Удряне с копита по земята: наблюдава се при стресирани или отегчени коне. Някои коне ритат стените на конюшните, когато са отегчени.
 • Пръхтене: знак за добро състояние.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име