Ковката при коня за ендюранс

0
437
д-р Злати Шекеров

Както всички добре знаем ковката е много важна за един спортен кон. При коня за ендюранс, тя придобива особено значение. Ковката при конете от тази дисциплина се различава значително от класическите видове подковаване, а протоколът й е много комплексен. Идеалната ковка на коня за ендюранс трябва да бъде: удобна и лека; да запазва чувствителността на копитото; да е пригодена към особеностите на коня; да е пригодена към особеностите на състезателния терен; да е в състояние да поема (омекотява) вибрациите зараждащи се при съприкосновение на копитото с твърд терен; да придава стабилност (да не позволява хлъзгане); да е трайна.

В тази дисциплина конете понякога се движат по особено твърди терени, което подлага копитата и скелета им на особено интензивни вибрации и механичен стрес. Ето защо е много важен изборът на материала,от който е изработена подковата. Най-широко разпространени са алуминиевите, пластмасовите и металните подкови. Алуминиевите подкови се отличават с по-малка твърдост в сравнение с металните, което позволява да се намали механичният стрес и вибрациите, на които е подложено копитото.

Пластмасата е със сигурност най-мекия материал, но има два големи недостатъка: бързото износване и блокирането на копитото върху асфалт. За да се избегнат поне частично тези недостатъци се използват подкови от смесен тип (combi-padd).

Подложка Schock-Tamer

Железните подкови се отличават с най-голяма твърдост, но подлагат копитото на силен механичен стрес при твърд терен. Използването на подложки е най-разпространения метод за намаляване на шока между подковата и копитната стена и предпазват копитото от набиване, което обуславя широкото им приложение в тази дисциплина. Най-разпространени са подложките Schock-Tamer, Equisoft, Luwex, MV2 Dynamic Enduro, кожените подложки и тези от син полиуретан. Подложките Schock-Tamer са изградени от два полимера с различна плътност: един лек, който поема първоначалния удар при съприкосновението на копитото с терена и един по-твърд, който отвежда към периферията на копитото породените вибрации. Този вид подложки са меки, но дебели, което може да наложи притягане на клинците по време на състезанието.

Подложка Luwex

Друг вид заслужаващ внимание са подложките Luwex. Отличават се със своята лекота – 63 грама, с наличието на два ограничителя, които предотвратяват изместването на подложката към външния ръб на подковата и с наличието на мрежа, която позволява да се асоциират със силикон и по този начин да се освободи стрелката. Освен това мрежата гарантира стабилност на силикона, както и правилното му разпределение по долната част на копитото.

Подложка MV2 Dynamic Enduro

Подложките MV2 Dynamic Enduro предлагат интересни иновации, като лекота – само 80 гр, различна плътност в отделните й части, прозрачност и адаптивност. Зоната на пятките има плътност 38 shore D, а останалата част е с плътност 60 shore D (10 shore е твърдостта на една гъба, докато 100 shore е тази на твърдата пластмаса). Прозрачността позволява да се провери правилното разпределение на силикона под подложката. За инжектирането на силикона са предвидени четири отвора. Адаптивността на подложката по пятката на копитото е гарантирана от различната плътност в тази област, която е подсилена за да се избегне деформацията й (смачкването на подложката).

За засилване и подобряване на ефекта от подложките, те често се използват в комбинация със запълващ полимерен материал. Тези полимерни продукти трябва да са възможно най-меки (10 shore) и пластични, за да не създават напрежение по долната част на копитото. Функцията им е да запълнят останалото пространство между

Мрежа използвана в комбинация със запълващ продукт

копитото и подложката и по този начин да предотвратят навлизането и събирането на пясък и камъчета. За по-голяма стабилност на този материал се препоръчва използването му в комбинация със специални мрежи, които предотвратяват изпадането му.

Тежестта на ковката се умножава по 7 в долната част на копитото, ето защо лекотата на ковката е важен фактор при избора на подкови. Тежестта на подковите със сигурност оказва влияние върху количеството изразходвана енергия от страна на коня, но от първостепенно значение е влиянието й върху степента на разтягане и стрес в областта на бабката. За да олекоти ковката, подковачът има на разположение различни техники или похвати. Освен лека, ковката в ендюранса трябва да е трайна и солидна. Алуминиевите подкови например са прекалено меки за някои видове терени

Ръб на подковата излизащ от очертанията на копитото конят рискува да загуби подковата

или за някои дистанции и не издържат цялото състезание. Някои алуминиеви подкови са подсилени с тунгстен в предната си част, което увеличава издръжливостта без да увеличава тежестта. Алуминиевите подкови могат да бъдат използвани, но е важно да се знае, че трябва да бъдат подменени по време на състезанието. Препоръчително е да се обърне внимание на ръбовете на подковите преди състезание, те не трябва да излизат от очертанието на копитото, а когато това е факт трябва да бъдат заоблени с пила. По този начин се намалява риска от сваляне на подковата и/или от нараняване. В някои случаи два-три дни след ковката, подложката излиза от очертанията на подковата в областта на пятката, тази част е препоръчително да се обере с пилата преди състезание. Добре е да се знае, че подложките са опасни за кални терени особено ако не са комбинирани със силикон. Също така в този случай дебелината на ковката не трябва да е прекалено голяма, защото това увеличава риска от изгубване на подковата.

Някои нови сплави съдържащи титаний и алуминий са особено интересни, тъй като са по-издръжливи от алуминиевите подкови, но запазват същата лекотата (например титаний ACR: 30% титаний и 70% алуминий). Подковите изработени изцяло от титаний не са препоръчителни, тъй като са много хлъзгави на твърди терени.

Идеалната ковка за състезание е лишена от шипове, макар те да дават усещане за сигурност на ездача, на твърди повърхности, блокират копитото при стъпване и по този начин придават вибрациите на скелетния апарат. Когато използването им е наложително, при нова ковка, те не трябва да са по-дълги от 2 мм. По твърдите терени и асфалта, за разлика от металните подкови, алуминиевите не се хлъзгат и по този начин дават възможност за избягване поставянето на шипове.

Ръб на подковата излизащ от очертанията на копитото конят рискува да загуби подковата
Големина на шиповете, сравнени с монета от 1 цент

Както вече се спомена, при ковката на конете за ендюранс е от основно значение запазването на чувствителността на копитото. Това намалява значително рискът от куцота. Основно значение за чувствителността на копитото имат стрелката и пятките. При поставяне на подложки е важно стрелката да остане свободна. Трябва да се вземе под внимание дебелината на ковката (дебели подкови/

Този кон има леко завъртане на копитото в страни от оста; тази ротация трябва да бъде спазена при подковаването му с нова подкова

подложки), тъй като отдалечавайки прекомерно стрелката от терена се намалява значително чувствителността на коня към терена по който се движи. За избора на ковката трябва да се вземат под внимание особеностите на коня: предходни или настоящи проблеми в походката, неговите движения (износва ли бързо подковите и как; има ли тенденция към подхлъзване; застига ли се). Препоръчително е да се избере леко износена подкова, за да се намали разликата между износената подкова и новата.

Освен с особеностите на коня, ковката трябва да бъде съобразена и с особеностите на терена. Освен с терена, ковката трябва да бъде съобразена и със състезателния календар, тъй като коня трябва да се подкове 8-10 дена преди старта. Също така е добре да се има в предвид, че ковката за почивка, предсъстезателна подготовка и тази за състезание се различават една от друга.

В общи линии изборът на ковка за кон от дисциплината ендюранс е едно компромисно решение, тъй като трябва да се избере възможно най-леката ковка, но в същото време и най-издръжливата, да се предпази възможно най-добре долната част на копитото, като се запази чувствителността му. По този начин трябва да се постигне стабилност на коня и да се намали до минимум механичният стрес на копитото и скелетния апарат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име